Tutulması Zorunlu Ticari Defterler ve Defter Onayları

TACİRLER TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER VE BU DEFTERLERİN ONAYLANMASI

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Mart-Nisan 2013

ÖZET

Türk Ticaret Kanunu’na göre gerçek ve tüzel kişi bütün tacirler gerekli ticari defterleri tutmakla ve bu defterlerin onaylarını yaptırmakla yükümlüdürler. Ticari defterlerin hiç veya kanuna aykırı surette tutulması, açılış ve kapanış onaylarının yaptırılmaması tacirler yönünden adlî ve idarî para cezalarını gerektirebileceği gibi, bu defterlerde bulunan kayıtların sahibi aleyhine delil olmasına yol açabilir. Bu çalışmada, Türk Ticaret Kanunu’na göre tacirler tarafından tutulması lazım gelen defterler ile bu defterin açılış ve kapanış onaylarının yaptırılması ele alınmaktadır.

 

Makalenin tamamına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz:

TİCARİ DEFTERLER_SONER ALTAŞ

Scroll to Top