Anonim Şirket Genel Kurul Rehberi Kitabı

Anonim Şirket Genel Kurul Rehberi kitabının 3. baskısı çıkmıştır.

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre
Anonim Şirket Genel Kurul Rehberi
(Açıklamalı, Uygulamalı, Örnekli)
Ekim 2015 / 3. Baskı / 304 Syf.
Fiyatı: 34.00 TL
Sepete Ekle

2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!

34.00 TL

+

 

25.00 TL

=

 

49.90 TL
Sepete Ekle

Anonim şirketlerde olağan genel kurul toplantısının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması yasal bir zorunluluktur. Gerekli olduğunda genel kurulun olağanüstü olarak toplanması da mümkündür. Senede genelde bir defa yapılıyor olması nedeniyle yeterince bilinmeyen genel kurul toplantılarının kanuna uygun şekilde yapılmaması, alınan kararların iptalini ve geçersizliğini gündeme getirebilir.

Soner ALTAŞ tarafından kaleme alınan bu kitapta “anonim şirket genel kurulu toplantıya nasıl çağrılır, pay sahiplerine nasıl bir davet yazısı gönderilir, gündem nasıl belirlenir, yıllık faaliyet raporu nasıl düzenlenir, esas sözleşmenin yeni TTK’ya uyumu için ne yapılır, toplantı tutanağı nasıl düzenlenir, Bakanlık Temsilcisi nereden talep edilir, çağrısız toplantı yapılabilir mi?” gibi sorulara uygulamalı olarak cevap verilmekte ve yeni TTK’nın düzenlemeleri örneklerle okurların bilgisine sunulmaktadır. Böylece, anonim şirket yönetim kurullarına ve meslek mensuplarına, kitaptaki örnekleri şirketlerine uyarlayarak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısı belgelerini kolayca hazırlama konusunda yol gösterilmektedir.

Konu Başlıkları
Olağan Genel Kurul Belgeleri
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Davet Yazısı
Genel Kurul Gündemi
Hazır Bulunanlar Listesi
Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu
Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri İç Yönergesi
Esas Sözleşme Tadili
Kâr Dağıtım Teklifi
Çağrısız Genel Kurul
Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları
Toplantı Açılış Tutanağı
Olağan–Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Sermayenin Artırılması–Azaltılması