Anonim Şirket Kuruluşu

YENİ TTK’DA ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Mayıs Haziran 2012

ÖZET

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu Şirketler Hukuku özelinde anonim şirketlere yönelik köklü yeniliklere ve değişikliklere yer vermektedir.Bu yenilikler ve değişiklikler, anonim şirketin kuruluşunu da kapsamaktadır. İşte bu çalışmada, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirket kuruluşu için öngördüğü temel yenilikler ve değişiklikler üzerinde durulmaktadır.

 

Makalenin tamamına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz:

ANONİM KURULUŞ_SONER ALTAS