Anonim Şirketlerde Pay Senedi Bastırma Zorunluluğu

ANONİM ŞİRKETLERİN PAY SENEDİ BASTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Mart Nisan 2014

ÖZET
6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nda anonim şirketlere hisse senedi bastırma zorunluluğu getirilmediği için, pay devirlerine ilişkin vergisel avantajlardan faydalanmak amacıyla hisse senedi bastıran sınırlı sayıda şirket dışında, payların senede bağlanması uygulamasına pek rastlanmamaktaydı. Oysa, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu “hisse senedi” yerine “pay senedi” tabirini getirerek, koşullu da olsa anonim şirketlerin pay senedi bastırmalarını zorunlu tutmuştur. Bu çalışmada, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirketlerce pay senedi çıkarması yükümlülüğü üzerinde durulmakta ve anonim şirketler tarafından çıkarılabilecek nama ve hamiline yazılı pay senedi örneklerine yer verilmektedir.

 

Makalenin tamamına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz:

ANONİM PAY SENEDİ BASTIRMA_SONER ALTAŞ