Anonim Şirketlerde Online Genel Kurul

GENEL KURUL TOPLANTILARINI ONLİNE YAPACAK ANONİM ŞİRKETLERİN UYMALARI GEREKEN ESASLAR

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Temmuz-Ağustos 2013

ÖZET

Genel Kurul anonim şirketin zorunlu organlarından birisidir. Paysahipleri, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, azli, ibrası, kârın dağıtımı, esas sözleşmenin değiştirilmesi, sermayenin artırılması, azaltılması, finansal tablolar ile faaliyet raporunun tasdiki gibi hususları genel kurul toplantılarında görüşüp karara bağlarlar. 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu genel kurul toplantılarının sadece fiziki ortamda yapılmasına izin vermekte iken, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri kapsamında anonim şirket genel kurul toplantılarının fiziki ortam yanında elektronik ortamda da yapılmasını mümkün kılmıştır. Dolayısıyla, dileyen anonim şirketler, gerekli koşulları sağlamak suretiyle genel kurul toplantılarını online olarak yapabilirler. Pay senetleri borsaya kote edilmiş şirketler ise genel kurul toplantılarını zorunlu olarak elektronik ortamda yaparlar. Bu çalışmada, genel kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesi için gerekli olan şartlar ile bu toplantılarda hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği ele alınmaktadır.

 

Makalenin tamamına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz:

ANONİM ONLİNE GENEL KURUL_SONER ALTAŞ

Scroll to Top