Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı

YENİ TTK’DA ANONİM ŞİRKETLERİN SERMAYE ARTIRIMLARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Kasım Aralık 2012

ÖZET

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketlerde sermaye artırımına ilişkin olarak birçok yenilik ve değişiklik öngörmektedir. İç kaynaklardan sermaye artırımının açıkça hükme bağlanması, şarta bağlı sermaye artırımı getirilmesi, esas sermaye sistemi yanında kayıtlı sermaye sistemine yer verilmesi ve sermaye artırımının her iki sistem bazında ele alınması bu yeniliklerden ve değişikliklerden bazılarıdır. Bu çalışmada, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerde sermaye artırımı için öngördüğü temel yenilikler ve değişiklikler üzerinde durulmaktadır.

 

Makalenin tamamına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz:

SERMAYE ARTIRIMI_SONER ALTAS