Anonim Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Zorunluluğu

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE TABİ ANONİM ŞİRKETLER SÖZLEŞMELİ AVUKAT BULUNDURMAK ZORUNDADIR?

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Kasım-Aralık 2015

1136 sayılı Avukatlık Kanunu, sermayesi belirli bir sınırı aşan anonim şirketleri sözleşmeli avukat bulundurmakla yükümlü tutmuştur. Anılan yükümlülüğü yerine getirmeyen anonim şirketlere, sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, Cumhuriyet Savcısı tarafından idarî para cezası uygulanır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ise, eski Kanundan farklı olarak, anonim şirketlere, esas sermaye sistemi yanında kayıtlı sermaye sistemini benimseme imkanı da tanımıştır.

Halka açık olmayan anonim şirketler kuruluşta kayıtlı sermaye sistemini seçebilecekleri gibi, başlangıçta esas sermaye sistemine tabi olup sonradan esas sözleşme değişikliğine giderek kayıtlı sermaye sistemine geçebilirler. Kayıtlı sermaye sistemini kabul edecek şirketlerde başlangıç sermayesinin en az 100.000 TL olması ve bunun tamamının ödenmiş olması gerekir. Kayıtlı sermaye tavanı ise başlangıç sermayesinin beş katından fazla olamaz.

1136 sayılı Avukatlık Kanunun 35inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, esas sermaye miktarı 250.000 TL ve üzerinde olan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadırlar. Anılan zorunluluk, kuruluş esas sermayesi 250.000 TL ve üzeri olan anonim şirketlerde, şirketin tüzel kişilik kazanması ile birlikte; kuruluş esas sermayesi 250.000 TL’nın altında olmakla birlikte sermaye artırımı sonrasında esas sermaye miktarı 250.000 TL ve üzerine çıkan anonim şirketlerde ise, sermaye artırımına ilişkin genel kurulunun ticaret siciline tescil ettirildiği anda doğar. Esas sermaye miktarı 250.000 TL’nin altında kalan anonim şirketler için ise sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu yoktur. Ayrıca, anılan kanunda açıkça belirtilmediğinden, kayıtlı sermaye sistemini benimseyen kapalı anonim şirketlerde de, sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğunun aranmayacaktır. Bu çerçevede, anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini benimseyerek sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülüğünden kurtulmaları mümkündür.


Makalenin tamamına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

ANONIM SIRKET SOZLESMELI AVUKAT YUKUMLULUGU