Çağrısız Olağan Genel Kurul Toplantısı

Çağrısız olağan genel kurul konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’ın yazısı aşağıdadır ;

ANONİM ŞİRKETLERDE OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISIZ OLARAK YAPILABİLİR Mİ?

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Ocak-Şubat 2015

ÖZET

Anonim şirketlerde olağan genel kurul toplantısının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması yasal bir zorunluluktur. Olağan genel kurul toplantısının çağrılı olarak yapılması, toplantıya çağrının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi, pay sahiplerine davet mektubu gönderilmesi, hatta şirket esas sözleşmesinde hüküm varsa ulusal ve yerel gazetelerde çağrı ilanının yayımlanması gibi usule ilişkin birtakım işlemlerin yerine getirilmesini zorunlu kılmaktadır. Oysa, anonim şirketlerin, zaman alıcı ve maliyet doğurucu bu işlemlerle uğraşmadan, olağan genel kurul toplantılarını çağrısız olarak yapmaları, böylece yasal yükümlülüklerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yerine getirmeleri mümkündür. Bu çalışmada, özellikle aile şirketi hüviyetinde veya az ortaklı olan anonim şirketlerce başvurulabilecek bir yöntem olan olağan genel kurul toplantısının çağrısız olarak yapılmasına dair koşullar ve bu toplantılarda dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulacaktır.


 

Makalenin tamamına aşağıdaki dosyayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ANONiM CAGRISIZ OLAGAN GENEL KURUL

Scroll to Top