Altaş Consulting Company

 

Şirketler Hukuku - Ticaret Hukuku - Kurumsallaşma  - 25 Yıllık Bilgi Birikimi ve Tecrübe

 

Altaş Consulting Company

Şirketiniz için uzman, profesyonel ve özel çözümler üretiyoruz.

Genel Yazılar

Esnaflar da zayi belgesi talep edebilir

Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre tacir, Vergi Usul Kanunu’na göre mükellef sayılan gerçek ve tüzel kişilerin tutmakla ve saklamakla yükümlü oldukları defter ve belgeler bazen yangın, su baskını, hırsızlık gibi öngörülemeyen birtakım sebeplerle zayi olabilmektedir. Bu durum ise, tacirleri ve mükellefleri, defter ve belgelerini ibraz edememe ve bazı yasal müeyyidelerle yüzleşme sorunu ile karşı karşıya […]

Halktan Elektronik Yolla Para Toplanması ve Kitle Fonlaması

Soner ALTAŞ, VergiAlgı, 9 Mayıs 2018 İnternet kullanım oranının artması ile birlikte, elektronik ortam üzerinden fon temini de giderek yaygın bir hale gelmektedir. Oyun, proje, yardım talebi gibi yöntemler ile internet siteleri ve sosyal medya hesapları kullanılıp binlerce kişiye kolaylıkla ulaşılabilmekte, hatta kullanıcılar açısından işi daha cazip hale getirebilmek için yüksek oranlarda kazançlar vaat etme, […]

İnternet Vasıtasıyla Yurtdışından Satın Alınan Hizmetlere KDV Getirildi!

İnternet Vasıtasıyla Yurtdışından Satın Alınan Hizmetlere KDV Getirildi! Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 6 Ocak 2018   27 Mart 2015 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Avrupa Birliği’nde Yeni KDV Sistemi ve Diğer Ülkelere Yansıması” başlıklı yazımızda, Avrupa Birliği’nin 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren, dijital ürünlerin katma değer vergisinde yeni bir sisteme geçtiğini, Avrupa Birliği Konseyi’nin uygulamaya koyduğu […]

Aile Anayasası Önemini Yitiriyor mu?

AİLE ANAYASASI ÖNEMİNİ YİTİRİYOR MU? Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 16 Kasım 2017 Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan bir söyleşide Aile Anayasasının hukuki yaptırımının olmadığı, centilmenlik anlaşması seviyesinde kaldığı, çok işlevsel olmadığı, uygulanabilirliği açısından eleştiriler aldığı yönündeki beyanları okuyunca, uygulamada bazı sıkıntılar ve tereddütler yaşandığını düşündüm. Bu durum, kurumsallaşma ve aile anayasasına sahip olma niyeti bulunan aile […]

Şirketler Topluluğunda Hâkim Teşebbüsün Tacir Sayılması Sorunu

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HAKİM TEŞEBBÜSÜN TACİR SAYILMASI SORUNU Soner ALTAŞ VERGİALGI, 12 Kasım 2017 Ülkemizde uzun yıllardır var olmasına rağmen, şirketler topluluğuna dair kurallar 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. TTK’nın 195’inci maddesinin birinci fıkrasında şirketler topluluğunun genel kural olarak ticaret şirketleri (yani, kollektif, komandit, anonim, limited şirketler ile kooperatifler) […]

Ticareti Terk Suçu

TİCARETİ TERK SUÇU Soner ALTAŞ VERGİALGI, 5 Kasım 2017 Ticareti terk etme suçu, İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kanunun 44’üncü maddesi uyarınca, ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktifini, pasifini, alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunmaya mecburdur.

Kamu Sermayeli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeleri

KAMU SERMAYELİ ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Soner ALTAŞ VERGİALGI, 15 Ekim 2017 Bilindiği üzere; 28 Mart 2013 tarihli ve 6455 sayılı Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 79. maddesi ile TTK’nın 359. maddesine “Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin pay sahibi olduğu anonim […]

Genel Kurul Karar Defteri Tutulmazsa Ne Olur?

GENEL KURUL KARAR DEFTERİ TUTULMAZSA NE OLUR? Soner ALTAŞ VERGİALGI, 18 Eylül 2017 Yazılarımızda zaman zaman mükellefler tarafından tutulması gereken defterlerin sadece vergi mevzuatında sayılan defterlerden ibaret olmadığını, Türk Ticaret Kanunu’nun da vergi kanunlarında yer almayan birtakım defterlerin tutulmasını zorunlu tuttuğunu ve bu defterlerin tutulmaması halinde ağır para cezalarının sözkonusu olabileceğini izah etmeye çalışıyoruz. Bu […]

TTK’nın Uygulanmadan İşlevini Kaybeden Düzenlemelerinden Biri

TTK’nın Uygulanmadan İşlevini Kaybeden Düzenlemelerinden Biri Soner ALTAŞ VERGİALGI, 16 Temmuz 2017   Yazılarımızda sıklıkla dile getirdiğimiz üzere, anonim şirket pay sahipleri ile yönetimleri tarafından işlevi ve konumu yeterince kavranamasa da, anonim şirketlerde yasal olarak bulunması gereken zorunlu organlardan birisi genel kuruldur. Genel kurul, pay sahiplerinin katılımıyla oluşan ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görevden alınması, […]

Holding Şirket Kurmak İçin Ne Beş Şirket Ne de Beş Ortak Gerekir!

Holding Şirket Kurmak İçin Ne Beş Şirket Ne de Beş Ortak Gerekir! Soner ALTAŞ VERGİALGI, 15 Haziran 2017 Bundan yedi yıl önce 17 Nisan 2010 tarihinde kaleme aldığımız ve DÜNYA Gazetesi’nde yayımlanmış olan yazımızda “Kamuoyunda, holding şirket kurabilmek için en az beş şirketin bulunması gerektiği yönünde yaygın bir kanı vardır. Oysa, hemen belirtelim ki, bu […]

Başa dön