İnternet Sitesi

İnternet Sitesi ve Yönlendirilmiş Mesaj

İnternet sitesi ve yönlendirilmiş mesaj konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’a ait yazıyı Sizinle paylaşıyoruz : YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU Soner ALTAŞ Mali Çözüm Dergisi, Ocak Şubat 2011 ÖZET Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, teknolojinin gelişimine ve günlük hayatımızdaki yerine paralel olarak, elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetlerine […]

İnternet Sitesi ve Yönlendirilmiş Mesaj Read More »

Yönlendirilmiş Mesajların Saklanması

YENİ TTK’YA GÖRE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJLARIN SAKLANMASI Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 10 Eylül 2011 Önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, YTTK’nın 1524. maddesi ile “her sermaye şirketine, bir internet sitesi açma” yükümlülüğü getirilmiştir. Bu itibarla, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren bir internet sitesi açmak yahut şirketin internet sitesi zaten

Yönlendirilmiş Mesajların Saklanması Read More »

TTK ve İnternet Sitesi

YENİ TTK’NIN KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK İLKELERİ IŞIĞINDA İNTERNET SİTESİ Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 2 Temmuz 2011 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu(YTTK)’nun, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde öngördüğü yeniliklerden birisi, elektronik işlemler ve bilgi toplu hizmetleri kapsamında getirilen internet

TTK ve İnternet Sitesi Read More »

Scroll to Top