Kooperatifler İçin Tescil Belgeleri

Kooperatifler için tescil belgeleri konulu yazıyı Sizinle paylaşıyoruz : KOOPERATİFLER Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. […]

Kooperatifler İçin Tescil Belgeleri Read More »