Anonim Şirketlerde Eş Zamanlı Sermaye Artırımı

ANONİM ŞİRKETLERDE EŞ ZAMANLI SERMAYE AZALTIMI VE ARTIRIMI
Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Temmuz Ağustos 2014

ÖZET
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre sermayesi ile kanunî yedek akçeler toplamının üçte ikisi karşılıksız kalan anonim şirketler tarafından başvurulacak yöntemlerden birisi, zarar tutarında sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı olarak azaltılan miktarla aynı tutarda artırıma gidilmesidir. Kanun, anonim şirket genel kurulunun sermayenin üçte biri ile yetinme ya da sermayenin tamamlanmasına karar vermemesi halinde, şirketin kendiliğinden sona ereceğini hükme bağlamaktadır. İşte bu çalışmada, sermayesi ile kanunî yedek akçeler toplamının üçte ikisi karşılıksız kalan anonim şirketler tarafından başvurulabilecek eş zamanlı sermaye azaltımı ve artırımı işlemi üzerinde durulmaktadır.

 

Makalenin tamamına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz:

ANONİM EŞ ZAMANLI SERMAYE ARTIRIMI_SONER ALTAŞ