Esas Sözleşmenin TTK’ya Uyumlaştırılması

ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN YENİ TTK’YA UYUMLAŞTIRILMASI

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Kasım-Aralık 2013

ÖZET

6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 22nci maddesine göre, anonim şirketlerin esas sözleşmelerini en geç 1 Temmuz 2013 tarihine kadar 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na uyumlu hâle getirmeleri gerekmekte idi. Ancak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, aynı maddenin üçüncü fıkrasının verdiği yetkiye istinaden sözkonusu süreyi 1 Temmuz 2014 tarihine kadar uzattı. Dolayısıyla, ana sözleşmelerinde eski Ticaret Kanunu hükümleri bulunan anonim şirketlerin, esas sözleşmelerini, en geç 1 Temmuz 2014 tarihine kadar, yeni TTK’ya uyumlu hâle getirmeleri gerekmektedir. Anonim şirket esas sözleşmesinin 1 Temmuz 2014 tarihine kadar uyumlaştırılmaması hâlinde ise, şirket esas sözleşmesindeki düzenleme yerine yeni TTK’nın ilgili hükümleri uygulanacaktır. Bu çalışmada, anonim şirket yönetimlerine ve pay sahiplerine yol göstermesi bakımından, şirket esas sözleşmesinin yeni TTK’ya uyumlaştırılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınmaktadır.

 

Makalenin tamamına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz:

ANONİM ESAS SÖZLEŞME UYUMU_SONER ALTAŞ