Fazladan Tahakkuk Ettirilen KDV’nin Faiziyle Geri Verilmesi

Fazladan Tahakkuk Ettirilen Katma Değer Vergisi’nin Faiziyle Birlikte Geri Verilmesi

 

Anayasa Mahkemesi, 27 Mayıs 2015 Tarihli ve 29368 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan 25/2/2015 tarihli kararında “ihtirazi kayıtla verilen gümrük beyannameleri üzerinde fazladan tahakkuk ettirilerek ödenen gümrük ve katma değer vergilerinin faiziyle birlikte geri verilmesi istemiyle açılan davalarda, mahkemece fazladan tahsil edilen kısmın iadesine karar verilmesine rağmen faiz isteminin reddedilmesinin” Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan Mülkiyet Hakkını İHLAL ETTİĞİNE hükmetmiştir.

 

Anılan karara aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.   


AYM_Fazladan Alınan KDV’nin faiziyle iadesi