Arama:
 • Bağımsız denetçi seçimi
 • Bağımsız denetim raporları
 • Bağımsız denetçinin ibrası
 • Özel denetçi seçimi
 • Özel denetim isteme hakkı
 • Özel denetim raporu
 • Bilgi edinme hakkının kullanımı
 • İnceleme hakkının kullanımı
 • Yönetim kurulu üyesinin bilgi alma ve inceleme hakkı
 • Yönetim kurulu başkanının bilgi alma ve inceleme hakkı
 • Bakanlık Denetimi
 • İnceleme raporları
 • Teftiş raporları
 • Suç duyurusu raporları
 • Defter raporları
 • Bağımsız denetçi görüşleri
 • Belediye şirketlerinin denetimi
 • Mahalli idare şirketlerinin denetimi
 • İnternet sitesi kurma yükümü
 • Kamu sermayeli  şirketlerin denetimi
 • Denetim raporlarına itiraz süreci
 • Finansal tabloların müzakeresi
 • Azınlık hakları
 • Denetçinin hukuki sorumluluğu
 • Denetçinin cezai sorumluluğu