Arama:
 • Limited şirket Kuruluşu
 • Aile Anayasasına uygun limited şirket sözleşmesi
 • İmtiyazlı paylar
 • Kuruculara özel düzenlemeler
 • Şirket sözleşmesinin yasaya uyumu
 • Yıllık faaliyet raporu
 • Genel kurul toplantıları
 • Müdürler kurulu
 • Komite ve komisyonlar
 • Kurumsal yönetim belgeleri
 • Uzman  görüşü
 • Sona erme ve tasfiye işlemleri
 • Limited şirket işlemlerinin ön denetimi ve revizyon
 • Pay senedi bastırılması
 • Genel ve özel  sözleşme değişiklikleri
 • Sermaye artırımı ve azaltımı
 • Şirket yöneticilerine ve personeline TTK Eğitimi
 • Birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemleri
 • Ticari defterler ve belgeler
 • Müdürlerin hukuki sorumlulukları
 • Müdürlerin cezai sorumlulukları
 • Denetim raporları cevap ve görüşleri
 • Limited şirket müdürlerinin ve ortaklarının vergisel sorumluluğu
 • Ortaklıktan çıkma
 • Ortaklıktan çıkarma
 • Kâr payı dağıtımı ve yedek akçe ayrımı
 • Müdürlerin azledilmesi2
 •  Yurtdışında limited şirket (LLC) kuruluşu