İnternet Sitesi Zorunluluğu

YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Ocak Şubat 2011

6

ÖZET

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, teknolojinin gelişimine ve günlük hayatımızdaki yerine paralel olarak, elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin hükümlere de yer verilmiştir. Bu hükümlerden birisi internet sitesine ilişkindir. Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre, bütün sermaye şirketleri, yani anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler internet sitesi bulundurmak ve bu sitelerinin belli bir bölümünü Kanunda belirtilen asgarî hususların yayımlanmasına özgülemek zorundadırlar. Kanun, anılan yükümlüklere uyulmaması hali için hem hukukî hem de cezaî sorumluluk öngörmüştür.

 


 

Makalenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

İNTERNET SİTESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ