Kar Payı Avansı

ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR PAYI AVANSININ DAĞITIMI, İADESİ VE MAHSUBU *

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Kasım Aralık 2014

ÖZET

6762 sayılı eski Ticaret Kanunu döneminde sadece halka açık anonim şirketler kâr payı avansı dağıtabilmekte iken, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte kapalı (halka açık olmayan) anonim şirketlerin de pay sahiplerine kâr payı avansı ödemeleri mümkün kılınmıştır. Bu çalışmamızda, anonim şirketlerde kâr payı avansı dağıtabilmek için uyulması gereken kurallar, yönetim kurulunun kâr payı avansına ilişkin görevleri, kâr payı avansının mahsubunu ve iade edilmesini gerekli kılan haller ile genel kurulca alınacak kâr payı avansı dağıtım kararında sağlanması gereken koşullar ele alınmaktadır.

 

Makalenin tamamına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz:

ANONİM KAR PAYI AVANSI_SONER ALTAŞ