Limited Şirket Genel Kurul Rehberi kitabı

Limited Şirket Genel Kurul Rehberi kitabının 3. baskısı çıkmıştır.

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre
Limited Şirket Genel Kurul Rehberi
(Açıklamalı, Uygulamalı, Örnekli)
Ekim 2015 / 3. Baskı / 216 Syf.
Fiyatı: 25.00 TL
Sepete Ekle

2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!

34.00 TL

+

 

25.00 TL

=

 

49.90 TL
Sepete Ekle

Limited şirketlerde yasal olarak bulunması zorunlu olan organlardan birisi genel kuruldur. Genel kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan genel kurul toplantısının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması yasal bir zorunluluktur. Gerekli olduğunda genel kurulun olağanüstü olarak toplanması da mümkündür. Senede genelde bir defa yapılıyor olması nedeniyle yeterince bilinmeyen genel kurul toplantılarının kanuna uygun şekilde yapılmaması, alınan kararların iptalini ve geçersizliğini gündeme getirebileceğinden, genel kurul toplantılarında yeni TTK’nın getirdiği düzenlemelere uyulması önem arz etmektedir.

Soner ALTAŞ tarafından kaleme alınan bu kitapta “limited şirket genel kurulu toplantıya nasıl çağrılır, çağrı ilanı ve davet yazısında hangi hususlara yer verilir, gündem nasıl belirlenir, yıllık faaliyet raporu nasıl düzenlenir, şirket sözleşmesinin yeni TTK’ya uyumu içi ne yapılır, toplantı tutanağı nasıl düzenlenir, pay devri nasıl onaylanır, çağrısız ve toplantısız karar alınabilir mi?” gibi sorulara uygulamalı olarak cevap verilmekte ve TTK’nın düzenlemeleri örneklerle okurların bilgisine sunulmaktadır. Böylece, limited şirket müdürlerine ve meslek mensuplarına, kitaptaki örnekleri şirketlerine uyarlayarak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısına ait belgeleri kolayca hazırlama konusunda yol gösterilmektedir.

Konu Başlıkları
2012 Yılı Olağan Genel Kurul Belgeleri
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurula Davet Yazısı
Genel Kurul Gündemi
Hazır Bulunanlar Listesi
Müdür – Müdürler Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu
Şirket Sözleşmesi Tadili
Kâr Dağıtım Teklifi
Çağrısız Genel Kurul
Toplantısız Genel Kurul Kararları
Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları
Olağan–Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Sermayenin Artırılması–Azaltılması
Pay Devrinin Onaylanması