Limited Şirket Genel Kurul Rehberi

Limited Şirket Genel Kurul Rehberi

(Açıklamalı, Uygulamalı, Örnekli)

Baskı Yılı: Ocak 2014 / 2. Baskı
Sayfa Sayısı: 216
Kapak: Karton
Fiyatı: 21.50 TL
5SA
Kitap Hakkında:

Limited şirketlerde olağan genel kurul toplantısının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması yasal bir zorunluluktur. Gerekli olduğunda genel kurulun olağanüstü olarak toplanması da mümkündür. Senede genelde bir defa yapılıyor olması nedeniyle yeterince bilinmeyen genel kurul toplantılarının kanuna uygun şekilde yapılmaması, alınan kararların iptalini ve geçersizliğini gündeme getirebilir.

Soner ALTAŞ tarafından kaleme alınan bu kitapta “limited şirket genel kurul toplantısı nasıl yapılır, çağrı ilanı ve davet yazısı nasıl düzenlenir, gündemde nelere yer verilir, müdürler kurulu yıllık faaliyet raporu nasıl düzenlenir, şirket sözleşmesinin yeni TTK’ya uyumu için ne yapılır, toplantı tutanağı nasıl düzenlenir, pay devri nasıl onaylanır, çağrısız ve toplantısız karar alınabilir mi?” gibi sorulara uygulamalı olarak cevap verilmekte ve yeni TTK’nın düzenlemeleri örneklerle okurların bilgisine sunulmaktadır. Böylece, limited şirket müdürlerine ve meslek mensuplarına, kitaptaki örnekleri şirketlerine uyarlayarak olağan ve olağanüstü genel kurul belgelerini kolayca hazırlama konusunda yol gösterilmektedir.

Konu Başlıkları
Olağan Genel Kurul Belgeleri
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurula Davet Yazısı
Genel Kurul Gündemi
Hazır Bulunanlar Listesi
Müdür – Müdürler Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu
Şirket Sözleşmesi Tadili
Kâr Dağıtım Teklifi
Çağrısız Genel Kurul
Toplantısız Genel Kurul Kararları
Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları
Olağan–Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Sermayenin Artırılması–Azaltılması
Pay Devrinin Onaylanması