Limited Şirket Genel Kurulu

LİMİTED ŞİRKETLERDEGENEL KURUL

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 8 Eylül 2010

5Limited şirketin zorunlu organlarından birisi ortaklar genel kuruludur. Limited şirket ortakları, müdürlerin ve denetçilerin seçilmesi, azli, ibrası, kâr dağıtımı, şirket sözleşmesinin değiştirilmesi gibi haklarını genel kurulda kullanırlar.

Limited şirket ortaklar genel kurulu, anonim şirket genel kurulu gibi, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan genel kurul toplantısının her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantısı ise, şirket sözleşmesi hükümlerince ve şirketin menfaatleri gerektirdiği durumlarda, her zaman için yapılabilir.

 

Ortak sayısı yirmiden fazla olan limited şirketlerin ortaklar genel kurulu anonim şirket genel kuruluna ait hükümlere tabidir. Örneğin, ortaklar genel kurulunu toplantıya davete ilişkin ilan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, toplantıdan en az iki hafta önce ilan edilir, toplantıya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri davet edilir, vs.

 

Türk Ticaret Kanunu, ortak sayısı yirmi ve daha az olan limited şirketlere ise, ortaklarının yazılı oylarıyla genel kurul kararı alabilme imkanı tanınmıştır. Yani, ortak sayısı yirmi ve daha az olan limited şirketlerde, genel kurul toplantıya davet edilmeksizin, ortakların yazılı oyları ile ortaklar genel kurulu kararı alınması mümkündür.

 

Ancak, Kanunun getirdiği bu kolaylık, ortak sayısı yirmi ve daha az olan limited şirketlerde ortaklar genel kurulunun toplantı yapamayacağı anlamına gelmez. Dolayısıyla, ortak sayısı yirmi ve daha aşağı olan limited şirketlerde de ortaklar genel kurulu toplanıp karar alabilir.