Limited Şirket Kuruluşu Artık Tek Noktadan ve Daha Kolay

Soner ALTAŞ

VergiAlgı, 22 Mart 2018

15/2/2018 tarihinde kabul edilen 7099 sayılı Kanun 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanunu’nda önemli değişiklikler yapıldı. Yapılan bu değişiklikler ile limited şirket kuruluşu tek yerde toplandı ve oldukça kolaylaştırıldı.

Mevcut uygulamada limited şirket kuruluşu için notere gitmek zorunlu idi. Her ne kadar, TTK, şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanmasına izin verse de, bu fiilen uygulanamıyordu. Yapılan değişiklik ile limited şirket kurucularının sözleşmedeki imzalarının noterce onaylanması uygulaması kaldırıldı ve şirket sözleşmesinin ticaret sicil müdürlüğünde imzalaması öngörüldü.

Limited şirketin kuruluşunda nakden taahhüt edilen payların en % 25’inin ödenmesi, bu amaçla MERSİS’ten alınan potansiyel vergi numarası ile şirket adına bankada bir hesap açtırılması ve sermayenin ilk diliminin bu hesaba yatırılması, bankadan paranın yatırıldığına dair bir mektup alınması ve bunun ticaret sicili müdürlüğüne verilmesi gerekiyordu. 7099 sayılı Kanun ile nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmi beşinin tescilden önce ödenmesi şartı da limited şirketler açısından uygulamadan kaldırıldı.

Şirket adına imzaya yetkili kimselerin imzalarında da önemli bir değişikliğe imza atılarak, imza beyanının, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilmesi zorunlu hale getirildi.

Yapılan diğer bir değişiklik ile de, hem Vergi Usul Kanunu hem TTK’da değişikliğe gidilerek, anonim ve limited şirketler ile kooperatifler tarafından tutulacak defterlerin, kuruluş aşamasında, ticaret sicili müdürlüğü tarafından yapılması zorunlu hale getirildi, noterlerin kuruluş sırasındaki açılış tasdiki yetkisi sayılan şirketler yönünden kaldırıldı.

Anılan değişiklikler 15 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Dolayısıyla, bu tarihten itibaren limited şirket için önce notere sonra bankaya gitme, oradan ticaret siciline uğrama ve şirketi tescil ettirdikten sonra da defterleri notere götürüp tasdik ettirme devri sona erdi. Limited şirket kurmak isteyen kurucular, ticaret sicili müdürlüklerine uğrayıp şirketin kuruluşunu tek noktadan, hızlı ve zahmetsiz bir şekilde yapabilecekler.

Kanımızca, ticaret sicili müdürlükleri bu dönüşüme önceden hazırlık yapmışlardır. Ancak, önceden muhtelif noterlerde yapılan bu işlemlerin tek yerde toplanması, muhtemelen ticaret sicili müdürlüklerinde bir izdihama sebep olabilecektir. Ticaret sicili müdürlükleri de bu izdihamı önlemek için randevu sistemi uygulayacak ve personel sayısında artışa gidecektir. Hatta, defter onayı hususunda yetkilendirilen ticaret sicili müdürlüklerinin, anonim ve limited şirketler tarafından tutulacak defterleri de temin edip ücreti karşılığında talep eden şirketlere sunmaları bu kolaylığı bir adım daha ileriye taşıyacaktır. Sistemin ilk dönemlerinde bazı aksaklıkların yaşanması mümkündür, ancak, netice itibariyle şirket kuruluşunu kolaylaştıran bir düzenlemedir. Ülkemiz ekonomisine hayırlı olmasını diliyoruz.


Kaynak: http://vergialgi.net/ticaret-hukuku/limited-sirket-kurulusu-artik-tek-noktadan-ve-daha-kolay/