Limited Şirket Kuruluşu

YENİ TTK’DA LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Temmuz Ağustos 2012

ÖZET

6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nda olduğu üzere 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre de kanunen yasak olmayan her türlü amaç ve konu için limited şirket kurulabilecektir. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda limited şirket oldukça anonim şirkete yaklaştırılmış ve limited şirketin kuruluşu konusunda birtakım yenilikler ve değişiklikler öngörülmüştür. İşte bu çalışmada, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun limited şirket kuruluşu için öngördüğü temel yenilikler ve değişiklikler üzerinde durulmaktadır.

 

Makalenin tamamına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz:

LTD KURULUŞ_SONER ALTAS