Limited Şirketi Anonim Şirkete Dönüştürme

LİMİTED ŞİRKET NASIL ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLÜR?

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Eylül Ekim 2012

ÖZET

6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nda anonim ve limited şirket arasında belirgin farklar var iken, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda limited şirket anonim şirkete oldukça yaklaştırılmış ve ufak birtakım ayrıntılar dışında anonim ve limited şirketler hemen hemen aynı yükümlülüklere tabi tutulmuştur. Vergi mevzuatı yönünden bakıldığında ise anonim şirket paysahipleri limited şirket ortaklarına kıyasla daha avantajlı konumdadırlar. Bu itibarla, önümüzdeki dönemde bazı limited şirketlerin anonim şirkete dönüşmeyi gündemlerine alabilecekleri düşünülmektedir. İşte bu çalışmada, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun limited şirketin anonim şirkete dönüşmesi özelinde tür değiştirmeye ilişkin düzenlemeleri ele alınmaktadır.

 

Makalenin tamamına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz:

LİMİTED ANONİME DÖNÜŞÜM_SONER ALTAS