Mali Durumu Bozulan Anonim Şirketler

ESKİ VE YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE MALİ DURUMU BOZULAN ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Temmuz-Ağustos 2011

8

ÖZET

Gerek 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nda gerekse 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, anonim şirketin sermayesinin kaybına ve borca batıklığına özel önem verilmiş, şirketin mali durumunun bozulması kademeli bir şekilde ele alınarak bunlara özgü tedbirler sıralanmıştır. Yeni TTK’da ise hem eski hükümler korunmuş, hem de uygulamada karşılaşılan sorunlar çerçevesinde yeni kurallar öngörülmüş, diğer kanunlarda ve Avrupa Birliği mevzuatında yapılan değişiklikler dikkate alınmış, böylece ilgililerini menfaatlerinin en geniş şekilde korunması amaçlanmıştır. İşte bu çalışmada, sermayenin kaybedilmesi ve borca batıklık halinde anonim şirket yönetimi ve yetkili organları tarafından alınacak tedbirler ve yapılacak işlemler, eski ve yeni Kanun hükümleri çerçevesinde, ele alınmıştır.


 

Makalenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ANONİM ŞİRKET MALİ DURUMUNUN BOZULMASI