Limited Şirket Ortaklığından Çıkma ve Çıkarılma

ORTAK LİMİTED ŞİRKETTEN NASIL ÇIKAR VEYA ÇIKARILIR?

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Ocak Şubat 2014

ÖZET
6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nda olduğu üzere 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda da limited şirket ortaklığından çıkmaya ve çıkarılmaya ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Bu düzenlemeler, menfaatler dengesi açısından bakıldığında, hem duyduğu huzursuzluk nedeniyle şirketten ayrılmak isteyen ortağa hem de sürekli huzursuzluk çıkaran ortaklarla yoluna devam etmek istemeyen şirketlere önemli bir çözüm mekanizması sunmaktadır. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda limited şirketlere ilişkin birçok yeniliği ve değişikliğe yer verilmesi nedeniyle, ortaklıktan çıkma ve çıkarma konularında limited şirket ortaklarının bazı tereddütler yaşaması oldukça doğaldır. Bu çalışmamızda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun limited şirket ortaklığından çıkma ve çıkarmaya ilişkin düzenlemeleri üzerinde durulmaktadır.

 

Makalenin tamamına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz:

LİMİTED ORTAKLIKTAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA_SONER ALTAŞ