Pay Defteri Tutma Zorunluluğu

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE PAY DEFTERİ TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Ocak Şubat 2012

ÖZET

Halihazırda yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda anonim ve limited şirketlerce pay defteri tutulması zorunlu tutulduğu halde pay defterinin hiç veya kanuna uygun surette tutulmaması halleri için herhangi bir cezai sorumluluk öngörülmemiştir. 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda ise pay defterinin ticari defterlerden olduğu açıkça belirtilerek konumu güçlendirilmiş, bu defterin tutulmaması veya açılış ve kapanış tasdiklerinin yaptırılmaması halleri için cezaî sorumluluk öngörülmüştür. İşte bu çalışmada, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun anonim ve limited şirketlerce pay defteri tutulmasına, pay defterinin açılış ve kapanış onaylarının yaptırılmasına ilişkin düzenlemeleri ile Kanun hükümlerine uyulmaması durumunda verilecek cezalar üzerinde durulmaktadır.

 

Makalenin tamamına aşağıdaki dosyadan erişebilirsiniz:

PAY DEFTERİ_SONER ALTAS