Anonim Şirketlerde Sermayenin Azaltılması

TTK’NIN ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTILMASI İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜ TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Ocak-Şubat 2013

ÖZET

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketlerde sermaye azaltımına ilişkin olarak birtakım yenilik ve değişiklik öngörmektedir. Sermaye azaltımına gidilmesinin nedenlerinin açıklanmasının zorunlu kılınması, alacaklılara yapılacak ilanların uygulamada karşılaşılan sıkıntıları giderecek şekilde düzenlenmesi ve alacaklılara iptal davası açma hakkı getirilmesi bu yeniliklerden ve değişikliklerden bazılarıdır. Bu çalışmada, Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerde sermaye azaltılması için öngördüğü temel yenilikler ve değişiklikler üzerinde durulmaktadır.

 

Makalenin tamamına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz:

SERMAYE AZALTIMI_SONER ALTAŞ