Son Günü Tatil Gününe Rastlayan Defter Kapanış Tasdiklerinde Süre

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ GENEL YAZISI

Tarihi: 25.06.2013

Sayısı: 65

Konusu: Son günü tatil gününe rastlayan defter kapanış tasdiklerinde süre.

……………………
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan örneği ekli 29.03.2013 günlü ve 2416 sayılı yazıdaki, Mart ayı sonuna kadar yapılacak kapanış tasdiklerinde Mart ayının son günü Pazar gününe tekabül ettiğinden 01.04.2013 tarihinin de bu üç aylık süre kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinin mütalaa edilmekte olduğu hakkındaki görüş, 29.03.2013 tarihinde Yönetim Kurulu-duyurular ve haberler panosunda yayımlanmıştır.

Bu görüşten hareketle, karar defterlerinde olduğu gibi, yevmiye defterlerinin kapanış son günü olan 30 Haziran 2013 günü tatil (Pazar) gününe rastladığından, yevmiye defterlerinin kapanışına dair kanuni süre 1 Temmuz 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar uzamış sayılacaktır.

Buna göre, müteakip yıllarda da karar ve yevmiye defterlerinin kapanış son günleri tatil günlerine rastladığında, yukarıdaki açıklamanın dikkate alınması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Saygılarımla,

Yunus TUTAR
Başkan

 

Scroll to Top