Arama:
Limited Şirketin Temsilinde Yapılan Hatalar

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 24 Ocak 2015

cropped-sa.jpgÖnceki yazılarımızın birinde, anonim şirketin temsilinde yapılan hataları ele almıştık. Bu yazımızda ise limited şirketin temsilinde rastlanılan hatalar üzerinde duracağız. Bildiğiniz üzere, 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nda aksine bir düzenleme bulunmadığı takdirde, limited şirket müdürü olmak, kurucu ortaklar açısından her bir hak hem de bir yükümlülük olarak öngörülmüştü. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ise “tüm ortakların, şirketi birlikte yönetmesi dolayısıyla, şirketin yönetiminin ve temsilinin ortaklar için hem hak hem yüküm niteliği taşıması anlamına” gelen bu özden organ ilkesini terk ederek seçilmiş yönetim ilkesini benimsemiş ve limited şirketin yönetimi ile temsilinin şirket sözleşmesi ile düzenlenmesini şart koşmuştur. Daha fazlasını oku