Tanınmış Markaların Tescil Olunamayacağına Dair Hüküm İptal Edildi

ANAYASA MAHKEMESİ “TANINMIŞ MARKALARIN” TESCİL EDİLEMEYECEĞİNE DAİR HÜKMÜ ANAYASA’YA AYKIRI BULDU VE İPTAL ETTİ

 

Anayasa Mahkemesi, 27/5/2015 tarihli, E.2015/33, K.2015/50 sayılı kararıyla, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1inci mükerrer 6ncı maddesine göre tanınmış markaların” marka olarak tescil edilemeyeceğine dair 7. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendini Anayasa’ya aykırı bularak ipral etmiştir.

Anılan Anayasa Mahkemesi Kararına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.


AYM TANINMIŞ MARKALARIN TESCİL EDİLMESİ