Ticaret Siciline Tescil İçin Gereken Belgeler

Ticaret Siciline tescilde aranacak belgeler, aşağıda konu başlıkları ve tacir türleri itibariyle belirtilmiştir. İlgilendiğiniz işlem veya tacir türü için aranan belgelere, Kategoriler dizininde yer alan Ticaret Sicili klasörü altındaki konu başlıklarından ulaşabilirsiniz.

– Gerçek Kişi Tacirler (şahıs firmaları)

– Kollektif Şirketler

– Komandit Şirketler

– Kooperatifler

– Anonim Şirketler

– Limited Şirketler

– Denetçiler

– Şirketler Topluluğu

– Ticari İşletme Rehni

– Vakıf ve Derneklere Ait Ticari İşletmeler

– Yabancı Firmaların Türkiye’deki Şubeleri

– Tür Değişikliği

– Birleşme

– Bölünme