Ticaret Şirketlerinde Bakanlık Denetimi

TİCARET ŞİRKETLERİNDE BAKANLIK DENETİMİ VE İLGİLİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Mayıs-Haziran 2013

ÖZET

Ticaret şirketlerinin denetimi denildiğinde akla ilk olarak vergi denetimi ve sosyal güvenlik denetimi gelmektedir. Bankalar ve sigorta şirketleri ise kendi özel mevzuatları çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimlerince denetlenmektedir. Uygulamada “şirket denetimi” denilince akıllara gelmeyen ve denetimlerin azlığı nedeniyle fazlaca bilinmeyen bir denetim türü de TTK’da düzenleme ve denetleme yetkisi verilen Bakanlığın denetimidir. 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nun 274. ve 556. maddeleri ile mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na tanıdığı anonim ve limited şirketleri denetleme yetkisi, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda bütün ticaret şirketlerini kapsayacak şekilde yer almış ve anılan yetki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na tanınmıştır. Bu çalışmada, ticaret şirketlerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın denetimine tabi işlemleri ile denetlenenlerin yükümlülükleri üzerinde ele alınmaktadır.

 

Makalenin tamamına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz:

BAKANLIK DENETİMİ_SONER ALTAŞ

Scroll to Top