Ticari Bilgileri Yazmamanın Azami Cezası

TİCARİ BİLGİLERİ YAZMAMANIN CEZASI

Soner ALTAŞ

VERGİALGI, 18 Aralık 2016

 

Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren, işletmeleriyle ilgili olarak düzenledikleri ticari mektuplarda ve ticari defterlerine yaptıkları kayıtların dayandığı belgelerde sicil numaralarını, ticaret unvanlarını ve işletme merkezlerini göstermeleri zorunludur. Eğer tacir internet sitesi kurma zorunluluğu bulunan şirketlerden ise, ticari mektuplarda ve belgelerde, sözkonusu bilgilere ilave olarak internet sitesi adresinin de gösterilmesi gerekir. Bağımsız denetime tabi olan şirketlerin, ayrıca, kuracakları internet sitelerinde “sicil numarasını, ticaret unvanını, işletmesinin merkezini, internet sitesi adresini, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını, limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını sürekli olarak yayımlamaları zorunludur.

 

Bahsigeçen yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde, tacire 2014 yılı için 2.240 TL, 2015 yılı için de 2.466 TL, 2016 yılı için de 2.603 TL idarî para cezası verilir. Anılan aykırılığın birden fazla yılda işlenmesi halinde,  temel ceza miktarı üzerine bu cezanın iki katının karşılığı olan tutar eklenmekte ve idarî para cezası ağırlaştırılmış olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle, tacirlerin ticari belgeleri ile varsa internet sitelerinde zorunlu olarak yer alması gereken bilgilere azami dikkat göstermeleri, aksi halde şirketlerinin 7.809 TL’yi bulan idarî para cezaları ile yüzleşebileceklerini ve şirketin bu ceza için kendilerine rücu edebileceğini hatırlarında tutmaları menfaatlerine olacaktır. Bu konuda sıklıkla merak edilen bir hususa değinerek yazımızı bitirelim. TTK’nın ticari belgelerde bulunacak bilgilere dair düzenlemeleri, sadece tacirleri ilgilendirdiğinden, esnaf ve sanatkârları kapsamamaktadır. Bu nedenle, esnaf ve sanatkarlarımızın tedirginlik yaşamalarına gerek yoktur.