Ticari Defterlerin Tutulması, Saklanması Ve Tasdiki

YENİ TTK’NIN TİCARİ DEFTERLERİN TUTULMASI, SAKLANMASI VE TASDİKİ HUSUSLARINDA ÖNGÖRDÜĞÜ TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Mart Nisan 2012

ÖZET

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nun ticarî defterlere ilişkin hükümlerinde köklü değişiklikler yapmıştır. Bu yönüyle, yeni TTK’nın, ticarî defterlerin tutulması, saklanması ve tasdiki konusunda yeni hükümler ihdas etiğini, bazı noktalarda da eski TTK’daki uygulamanın kapsamını genişlettiğini söylemek mümkündür. Yeni TTK’da bazı defterlerin ticarî defter sayılacağı da açıkça hükme bağlanmış ve çift defter kullanımını engellemeye yönelik düzenlemelere yer verilmiştir. İşte bu çalışmada, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun ticari defterlerin tutulmasına, saklanmasına ve tasdik ettirilmesine ilişkin hükümleri ile bu hükümlere uyulmaması durumunda verilecek cezalar üzerinde durulmaktadır.

 

Makalenin tamamına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz:

DEFTER TUTMA VE SAKLAMA_SONER ALTAS