Türk Ticaret Kanunu’nda Neler Değişti?

Türk Ticaret Kanunu’nda Neler Değişti?

Baskı Yılı: Mart 2013 / 3. Baskı
Sayfa Sayısı: 144
Kapak : Karton
Fiyatı: 16.50 TL

7SA

Kitap Hakkında:

13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Ancak, Kanun yürürlüğe girmeden bir gün önce Resmi Gazete’de yayımlanan 6335 sayılı Kanun ile yeni TTK’nın bağımsız denetim, işlem denetimi, internet sitesi yükümlülüğü, borçlanma yasağı, ticarî belgelerde gösterilecek bilgiler, defter tutma yükümlülüğü, defterlerin tasdiki, finansal tabloların ilanı, anonim ve limited şirketin kuruluşu, birleşme, bölünme, tür değiştirme, suç ve cezalar gibi temel düzenlemelerinde birtakım değişikliklere gidilmiştir. Bu değişiklikler Kanunun yürürlük tarihine denk geldiği için, uygulayıcıların kafalarının karışmasına sebebiyet vermiştir.

Soner ALTAŞ tarafından kaleme alınan bu kitapta “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Ne Değişti? Kanunun ilk halinde nasıl düzenlenmişti, yapılan değişiklikle ne oldu? Cezası önceden ne idi, şimdi ne oldu?” sorularına cevap verilmekte ve yapılan değişiklikler konu bazında ele alınmaktadır.

Konu Başlıkları
İşletmeyle İlgili Belgelere Yazılacak Bilgilerde Ne Değişti?
Defterlerin Tasdiki Konusunda Neler Değişti?
Ortakların Şirkete Borçlanma Yasağında Ne Değişti?
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Limited Şirket Müdürlerinin Borçlanma Yasağında Ne Değişti?
Şirketlerin Bağımsız Denetiminde Ne Değişti?
İşlem Denetiminde Ne Değişti?
Finansal Tabloların İlanında Ne Değişti?
İnternet Sitesi Zorunluluğunda Ne Değişti?
Ticari Defterlerin Tutulmasında Ne Değişti?
Anonim Şirketin Kuruluşunda Ne Değişti?
Anonim Şirket Yönetim Kurulunda Ne Değişti?
Limited Şirketlerde Ne Değişti?
Yeni TTK’da Değiştirilen Diğer Hususlar Neler?