Yönetim Kurulu Toplantıları

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Kasım-Aralık 2011

1

ÖZET

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirket yönetim kurulu toplantılarına ilişkin düzenlemelerinin bazılarında 6762 sayılı eski TTK hükümlerinin muhafaza edildiği, bazılarında ise birtakım yeniliklere yer verildiği göze çarpmaktadır. Elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı yapılmasına imkan sağlanması bu yeniliklerin başında yer almaktadır. Yine eski TTK’da yer alan ağırlaştırılmış toplantı nisabına ilişkin hüküm yeni TTK’da değiştirilmiş ve yönetim kurulu karar nisapları yargı kararları dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. Yeni TTK ile getirilen bu düzenlemelerin, yönetim kurulunun karar alma sürecine ve şirketin idaresine sağlayacağı olumlu katkılar Kanunun yürürlüğe girmesi ile daha anlaşılır olacaktır. İşte bu çalışmada, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirket yönetim kurulu toplantılarına ilişkin düzenlemeleri üzerinde durulmaktadır.


Makalenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI