Yönetim Kurulu Üyelerinin Eğitim Düzeyi

YENİ TTK A.Ş. YÖNETİM KURULUNDA YÜKSEK ÖĞRENİMLİ ÜYE BULUNDURMA ŞARTI GETİRİYOR!

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 6 Ağustos 2011

6Önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, yeni TTK’da “Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur.” hükmüne yer verilerek, bir üyeli yönetim kuruluna imkan sağlamıştır.

Bu imkana karşılık, yeni TTK yönetim kurulu üyeliği için bazı şartlar öngörmüştür. Yeni TTK ile anonim şirket yönetim kurulu üyeliği için getirilen bu şartlardan birisi, yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi üyelerde tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmasıdır.

 

YTTK, tam ehliyetli olma şartı yanında, yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş olmasını zorunlu hale getirmiştir. Tek üyeli yönetim kurulunda ise “yüksek öğrenim görmüş olma” şartını aramamıştır.

 

Yeni TTK, yönetim kurulu üye sayısı konusunda asgari bir sayı belirlemediğinden dolayı, anılan yükseköğrenimli üye sayısı yönetim kurulu üye tamsayısına göre farklı şekilde hesaplanacaktır. Bu çerçevede, yükseköğrenimli üye sayısının, yönetim kurulu üye tamsayısına göre aşağıda belirtilen şekilde olacağını söyleyebiliriz :

 

 

Yönetim Kurulu Üye Tamsayısı

Yönetim kurulunda Bulunması Gereken Asgari Yüksek Öğrenimli Üye Sayısı
1 şart değil
2-3-4 1
5-6-7-8 2
9-10-11-12 3
13-14-15-16 4

 

Ancak, yeni TTK 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe gireceğinden, yönetim kurulunda yüksek öğrenim görmüş üye bulundurma zorunluluğu, bu tarihten itibaren hüküm ifade edecektir.