Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Vatandaşlığı Zorunluluğu

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Müdürlerin Türk Vatandaşı Olması Zorunluluğu Kalktı!

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 8 Ağustos 2012

1Soru: Yabancı ülke vatandaşı olan müvekkilim Türkiye’de tek ortaklı bir sermaye şirketi kurmak ve şirketin yönetiminde de sadece kendisi bulunmak istiyor. Hangi şirket buna daha uygundur: anonim şirket mi, limited şirket mi?

 

Cevap: Sorunuzda müvekkilinizin gerçek kişi mi tüzel kişi mi olduğunu belirtmemişsiniz. Yönetimi de istediğini belirttiğinizden, biz bu yabancı kişiyi gerçek kişi olarak kabul edip sorunuza cevap vereceğiz. Bildiğiniz üzere, 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu anonim şirket kuruluşu için pay sahibi olan en az beş kurucunun bulunmasını, limited şirket kuruluşu için de en az iki kurucunun şart koşmakta idi. Oysa, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, anonim ve limited şirket kurucuları için asgari bir sayı öngörmemektedir. Böylece, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren tek paysahipli anonim şirket ve tek ortaklı limited şirket kurulabilecektir. Yine bir sermaye şirketi türü olan sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ise, eski TTK’da olduğu gibi, en az beş kişi tarafından kurulacaktır. Dolayısıyla, müvekkiliniz, pay sahibi sadece kendisi olacak şekilde tek kişilik bir limited şirket ya da anonim şirket kurabilir. Bu konuda herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır.

 

Gelelim sorunuzun ikinci kısmına: Anonim şirket kurarsa, yönetimde sadece kendisi yer alabilir mi? 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 359. maddesinin birinci fıkrasının ilk halinde, şirketi temsile yetkili en az bir üyenin yerleşme yerinin Türkiye’de bulunması ve Türk vatandaşı olmasını şart koşulmuştu. Bu itibarla, yönetim kurulunun tek üyeden oluşması durumunda bu üyenin, birden fazla üyeden oluşması durumunda ise temsile yetkili en az bir üyenin Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de bulunması şart olacaktı. Hal böyle olunca, Türkiye’de tek ortaklı bir anonim şirket kuracak olan yabancı gerçek veya tüzel kişinin, yönetim kuruluna mecburî olarak Türkiye’de ikamet bir Türk vatandaşını alması gerekecekti. Anılan düzenleme, yabancı yatırımları olumsuz etkileyeceği düşüncesiyle 26/06/2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırıldı. Yapılan bu değişiklikle, yabancı bir gerçek veya tüzel kişi Türkiye’de bir anonim şirket kurabilecek ve yönetim kurulu üyelerinin tamamını Türkiye’de yerleşik olmayan yabancı uyruklu kişilerden seçebilecektir. Yani, müvekkiliniz olan yabancı kişi tek kişilik anonim şirket kurabilecek ve sadece kendisinden oluşan tek üyeli bir yönetim kurulu oluşturabilecektir. Yönetim kurulu üyesi olmak için kendisinden Türkiye’de ikamet etme, Türk vatandaşı olma gibi şartlar istenmeyecektir.

 

Peki, limited şirket açısından düzenleme nasıldır? Yeni TTK’nın ilk halinde, anonim şirket yönetim kuruluna benzer şekilde, limited şirket müdürlerinden en az birinin yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması ve bu müdürün şirketi tek başına temsile yetkili olmasını zorunlu tutulmakta idi. Bir başka deyişle, Kanunun 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen ilk haline göre, limited şirketin tek müdürünün olması durumunda bu kişinin, birden fazla müdürünün bulunması durumunda ise bunlardan en az birisinin Türkiye’de bulunması ve şirketi tek başına temsile yetkili olması gerekecekti. Yabancı yatırımların olumsuz etkileneceği düşüncesiyle, yeni TTK’nın konuyu düzenleyen 628. maddesi de 26/06/2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırıldı. Bu çerçevede, müvekkiliniz dilerse tek kişilik limited şirket kurabilir ve kendisini şirketin tek müdürü olarak belirleyebilir.