Yönetim Kurulunun Temsil Yetkisinin Kapsamı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNUN YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI VE DEVRİ

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Mayıs-Haziran 2011

1

ÖZET

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin yönetimine ve temsiline ilişkin düzenlemelerinin profesyonel yönetim ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde şekillendirildiği dikkat çekmektedir. Yeni TTK’da yönetim ve temsil yetkisi birbirinden ayrılmış, devir için esas sözleşmede yer alacak bir dayanak hükmü şart koşulmuş, teşkilat yönergesi çıkarma yükümü getirilmiş ve yürütme yetkisini haiz olan ve olmayan (executive/non-executive) yönetim kurulu üyesi ayrımının uygulanmasına imkan veren esnek bir sistem benimsenmiştir. İşte, bu çalışmada, yeni TTK’nın anonim şirket yönetim kurulu için öngördüğü yönetim ve temsil yetkisinin kapsamı ile bu yetkilerin devri ele alınmaktadır.


 

Makalenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

YÖNETİM KURULUNUN TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI VE DEVRİ