Yönetim Kurulunun Yapısı ve Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim kurulunun yapısı ve yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’ın yazısı aşağıdadır ;

YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Mart-Nisan 2011

ÖZET

Yeni Türk Ticaret Kanunu, anonim şirket yönetim kurulunun yapısına ve işlevlerine yönelik birçok değişiklik ve yenilik getirmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin paysahibi olmaları zorunluluğunun ortadan kaldırılması, tek kişilik yönetim kuruluna imkan sağlanması, tüzel kişilerin tüzel kişilik olarak yönetim kuruluna seçilmesi, üyelerin belirli bir nisabının yüksek öğrenim görmüş olanlardan seçilmesi bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bu düzenlemelerin, profesyonel yönetime katkıları ve şirketlerin kurumsallaşmalarına etkileri uygulama ile birlikte daha açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. İşte bu çalışmada, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirket yönetim kurulunun oluşumuna ve üyelerine ilişkin düzenlemeleri üzerinde durulmaktadır.


Makalenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU

Scroll to Top