Arama:
Ticaret ve sanayi dünyası için profesyonel çözümler üretiyoruz.

Altaş Kurumsal DanışmanlıkConsulting

Altaş Kurumsal Danışmanlık, ticaret hukuku, şirketler hukuku, kooperatifler hukuku, tüketici hukuku, organize sanayi bölgeleri hukuku, teknoloji geliştirme bölgeleri, ar-ge merkezleri gibi ticaret ve sanayi alanında uzun yıllara dayanan bilgi birikimine ve tecrübeye sahip olan Dr. Soner Altaş tarafından kurulmuştur. Amacımız, bu bilgi birikimi ve tecrübeyi ülkemiz ticaret ve sanayi dünyasına aktarmaktır.

Tüm Türkiye'ye Hizmet Sunuyoruz.

Şirket merkezimiz başkent Ankara'da olsa da, Türkiye'mizin tüm illerine ve ilçelerine hizmet sunmaktayız. Nerede olursanız olun, bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Kurumsallaşmayı önemsiyoruz.

İş dünyasında kurumsallaşmayı önemsiyoruz. Bu nedenle de, sadece bugünkü sorunlarınızı çözmekle kalmıyor, geleceğiniz için de çözümler üretiyoruz.

Profesyonel ve uzman bakış açısı getiriyoruz.

Sorunlarınızı bir yönden değil tüm yönlerden değerlendiriyoruz, gerekirse birden fazla çözüm öneriyoruz ve sorununuzu birlikte çözüyoruz.

Profesyonel, uzman ve özel çözüm ortağınız

ACC Hizmetleri Uzmanlıklarıİşleri

ACC olarak, sanayi ve ticaret dünyasında şirketler topluluğundan anonim şirketlere kadar oldukça geniş bir yelpazede kurum ve kuruluşlara profesyonel ve uzman bir yaklaşımla özel hizmetler sunmaktayız.

Anonim Şirketler

Aile Anayasasına uygun esas sözleşme, yönetim kurulu danışmanlığı, hisse senetleri, tasfiye ve anonim şirketlere dair daha bir çok konuda hizmetinizdeyiz.

Limited Şirketler

Özel şirket sözleşmesi, pay devri, müdür azli, ortaklıktan çıkarma, müdürler kurulu danışmanlığı ve limited şirketlere dair daha bir çok konuda hizmetinizdeyiz.

Şirketler Topluluğu & Denetim

Şirketler topluluğu raporları ve bildirimleri, holding şirket kuruluşu, bağımsız denetim, özel denetim gibi birçok konuda hizmet sunmaktayız.

İmtiyazlı Pay & Hisse Senetleri

Paya imtiyaz tanınması, hisse senedi basımı, pay devri, pay devrinin vergilendirilmesi gibi birçok konuda özel çözümler sunmaktayız.

Genel Kurul & Yönetim Kurulu

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları, sermaye artırımı ve azaltımı, yönetim danışmanlığı gibi birçok konuda şirketinizin hizmetindeyiz.

Ticari Defterler & Belgeler

Ticari defterlerin tutulması, onaylanması ve saklanmasına dair cezalar, zayi belgesi, ticari belgelerin düzenlenmesi gibi birçok konuda hizmet sunmaktayız.

ACC'de bilgi kıymetlidir.

Altaş Consulting Company blog yazıları, ticaret ve sanayi dünyasına yön veriyor.

Hamiline yazılı hisse senetlerinde MKK Bildirimi için son günler

Dr. Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 23 Ekim 2021

2020 yılı sonunda kabul edilen 7262 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 486. maddesinin ikinci fıkrasına “Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilir.” hükmü eklenmiştir. Böylece, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, hamiline yazılı hisse senetleri ile sahiplerine ilişkin bilgilerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) bildirimi zorunlu hale getirilmiştir. MKK Bildirimi ile kastedilen, aslında MKK bünyesinde oluşturulan Hamiline Pay Kayıt Sistemi’ne (HPKS) elektronik ortam üzerinden hamiline yazılı hisse senetleri ile bunların sahiplerinin kaydedilmesidir. 1 Nisan 2021 tarihinden sonra bastırılacak olan hamiline yazılı hisse senetleri için getirilen bu emredici kurala uymayıp MKK bildiriminde bulunmayanlara 20 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanması öngörülmektedir. Daha fazlasını oku

OSB’de parsel birim fiyatı nasıl belirlenir? Alt ve üst sınırı nedir?

Dr. Soner ALTAŞ

Sanayi Gazetesi, 3 Kasım 2021

Organize sanayi bölgelerinde sıklıkla uyuşmazlıklara ve şikayetlere konu olan hususların başında arsa satışları ile parsel birim fiyatları gelmektedir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu (OSBK)’nun 15’inci maddesi uyarınca; arsa satışları müteşebbis heyetin belirleyeceği prensipler içerisinde yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu ile gerçekleştirilir. Maddenin ikinci fıkrasında ise parsel birim maliyeti ile fiyatının nasıl belirleneceği düzenlenmiştir. Fıkraya göre; OSB tarafından katılımcılardan talep edilecek parsel birim fiyatı, parsel birim maliyetinin % 25 fazlasını geçmeyecek şekilde belirlenmelidir. Bu oranın üzerinde birim fiyat belirlenmesi yasaya aykırılık teşkil eder. Parsel birim maliyeti ise; altyapısı tamamlanmış ve işletmeye geçmiş OSB’nin muhasebe kayıtlarındaki kamulaştırma, altyapı inşaatı, arıtma tesisi maliyeti, genel idare giderleri ve yatırım ile ilgili cari giderlerden oluşan toplam yatırım tutarının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı ile güncellenerek toplam sanayi alanına bölünmesiyle hesaplanır. Daha fazlasını oku

Ticari işlerde temerrüt faizi

Dr. Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 6 Kasım 2021

Ülkemizde 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun yürürlüğe girene kadar, Osmanlı döneminden kalan Murabaha Nizamnamesi önemli bir rol oynamış, adi işlerde bu Nizamname hükümleri, ticari işlemlerde ise mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmıştır. Faiz hususu, aynı zamanda Türk Borçlar Kanunu’nda da düzenlenmiştir. Diğer yandan, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki ticari işlerde faiz oranının serbestçe belirlenebilmesi ilkesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda da aynen muhafaza edilmiş, ayrıca yeni yasada ticari işletmeler arasında yapılan mal ve hizmet tedariki sözleşmelerinde temerrüde ve temerrüt faizine ilişkin özel düzenlemelere yer verilmiştir. Daha fazlasını oku

Sadece Türkiye'de değil, yurtdışında da yanınızdayız.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Azerbaycan gibi ülkelerde de, ihtiyacınız olan şirketi kuruyor ve yurtdışındaki çözüm ortaklarımızla işletmenizi yönetmenize yardımcı oluyoruz.