Hizmetlerimiz

sirket-kurulusu

Basit şirket kuruluşu ve nitelikli şirket kuruluşu hizmetlerimiz ile ihtiyacınıza göre danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Bakanlık iznine tabi holding şirket kuruluşu işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Yurt dışında şirket kurmak istiyorsanız, o konuda da hizmet veriyor ve Amerika, Kanada, Avrupa Birliği ülkeleri veya Azerbaycan’da şirket kurmanızı sağlıyoruz.

Şirket kuruluşu hizmetlerimiz için tıklayınız

Anonim ve limited şirketlerin genel kurul toplantıları öncesi ve sonrasında yerine getirilmesi gereken belge yükümlülüklerini titizlikle hazırlıyor ve  teslim ediyoruz. Çağrısız veya toplantısız genel kurul yapmanıza yardımcı oluyoruz. İhtiyacınız olduğunda, genel kurul kararlarının iptali veya butlanı konularında danışmanlık hizmeti veriyoruz. 

Genel kurul hizmetlerimiz için tıklayınız.

genel-kurul-altas-consulting-company
yonetim-kurulu-toplantisi-altas-kurumsal-danismalik

Yönetim Kurulu Danışmanlığı

Anonim şirketlerde yönetim kurulunun yapılandırılması, görev taksimi, yönetim ve temsile dair iç yönergelerin hazırlanması, yönetim yetkisinin devri, yönetim kuruluna seçilme imtiyazı gibi konularda hizmet veriyoruz. İhtiyaç duymanız halinde yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu, cezai sorumluluğu ve vergisel sorumluluğu gibi konularda da uzman desteği sağlıyoruz. Yönetim kurulu hizmetlerimiz için tıklayınız.

limited-mudurlker-kurulu-altas-kurumsal-danismalik

Müdürler Kurulu Danışmanlığı

Limited şirketlerde müdürlerin seçimi, görevden alınması, müdürler kurulunun oluşumu, müdürlerin temsil yetkileri gibi konularda hizmetler veriyoruz. Ayrıca, limited şirket müdürlerinin hukuki, cezai ve vergisel sorumlulukları, ibraları, yıllık faaliyet raporu, kayyım atama gibi konularda da danışmanlık yapıyoruz. Müdürler kurulu danışmanlık hizmetlerimiz için tıklayınız.

Şirket Denetimi

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetçinin azli, bağımsız denetim raporları ve görüş yazıları konularında şirketlerimize yardımcı oluyoruz. İstenilmesi halinde şirket içi denetim ve kontrol sisteminin oluşturulup çalıştırılması, özel denetim, mali denetim hizmetleri veriyoruz. Yine, talep halinde kamu denetim raporlarına ilişkin uzman görüşü ve mütalaa hazırlıyoruz. Şirket denetimi hizmetlerimiz için tıklayınız.  

sirket-denetimi-altas-kurumsal-danismanlik
nama-pay-senedi-uzman-pay-senedi-basimi

Şirketler İçin Pay Danışmanlığı

Anonim şirketlerde imtiyazlı pay çıkarılması, şirketin kendi paylarını satın alması, payların devri, pay devir sözleşmesinin hazırlanması konularında hizmet veriyoruz. Pay devirlerini kısıtlama, pay bedelini ödemede temerrüde düşülmesi ve ıskat konularında danışmanlık yapıyoruz. Talep halinde paylara ilişkin davalarda uzman görüşü ve mütalaa hazırlıyoruz.
Paylara dair hizmetlerimiz için tıklayınız.

hamiline-pay-senedi-basimi-uzman-pay-senedi-basimi

Pay Senedi Danışmanlığı

Nama yazılı pay senedi basımı, hamiline yazılı pay senedi basımı, MKK bildirimleri, HPKS kayıtları, ilmühaber basımı, intifa senedi çıkarma, yıpranmış pay senetlerinin değişimi, pay senetlerinin devri, pay senedinin türünün değiştirilmesi konularında hizmet veriyoruz. Yine, şirketlerimizin pay defterlerini inceliyor, pay kayıtlarına dair danışmanlık yapıyoruz.
Pay senetlerine dair hizmetlerimiz için tıklayınız.

limited-pay-senedi-uzman-pay-senedi-basimi

Limited Şirketler İçin Pay Danışmanlığı

Limited şirketlerde payların devri, pay senedi bastırma, pay devrinin tescil ve ilanı, pay defteri kayıtları gibi konularda danışmanlık hizmeti veriyoruz.
Limited şirket paylarına dair hizmetlerimiz için tıklayınız.

pay-senedi-devirleri-uzman-pay-senedi-basimi

Pay Senetleri Devir Danışmanlığı

Pay senetleri ile çıplak payların devirleri ile ilgili uzman ve profesyonel danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Pay senedi devrilerini kısıtlamanızı sağlıyoruz. Pay senedi devirleri hizmetlerimiz için tıklayınız.

nitelikli-sirket-sozlesmesi-uzman-pay-senedi-danismani

Kar payı dağıtımı, kanuni ve isteğe bağlı yedek akçe ayrımı ve sermaye artırımında kullanımı gibi konularda danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Kar dağıtımı ve yedek akçe hizmetlerimiz için tıklayınız.

ticari-defterler-altas-kurumsal-danismanlik

Anonim ve limited şirket sözleşmelerinin değiştirilmesi, kayıtlı sermaye sistemine giriş ve çıkış, sermaye artırımı ve azaltımı, iç kaynaklardan sermaye artırımı, rüçhan hakkı gibi konularda Şirketlerimize danışmanlık yapıyoruz.

Şirket sözleşmesi değişiklik hizmetlerimiz için tıklayınız.  

kar-dagitimi-ve-yedek-akceler-altas-kurumsal-danismanlik

Defter tutma ve belge düzenleme yükümüne uyumunuzu inceliyor, hataları düzeltmenize, eksikleri gidermenize yardımcı oluyoruz. Defter onayları ve zayi belgesi hakkında danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Ticari defter ve belge hizmetlerimiz için tıklayınız.

birlesme-altas-kurumsal-danismanlik

Birleşme Danışmanlığı

Birleşme raporu, birleşme sözleşmesi, birleşme kararı hazırlanması konularında Şirketlerimize yardımcı oluyoruz. Birleşme belgelerin incelenmesi, ayrılma akçesi, kolaylaştırılmış birleşme usulü, birleşme kararlarının iptali hususlarında danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Birleşme hizmetlerimiz için tıklayınız.

bolunme-altas-kurumsal-danismanlik

Bölünme Danışmanlığı

Tam bölünme, kısmi bölünme, bölünme sözleşmesi, bölünme raporu, bölünme planı, bölünme kararı konularında hizmet veriyoruz. Bölünmenin tescil ve ilanı, bölünme kararının iptali, bölünme belgelerinin incelenmesi hususlarında danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Bölünme hizmetlerimiz için tıklayınız.

IMG-20240513-WA0117

Tür Değiştirme Danışmanlığı

Tür değiştirme planı, tür değiştirme raporu, şirket sermayesinin ve özvarlıklarının tespiti, tür değiştirme kararı gibi konularda Şirketlere profesyonel ve uzman desteği sağlıyoruz. Tür değiştirmenin tescil ve ilanı, iptali, hukuki sorumluluk gibi hususlarda danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Tür değiştirme hizmetlerimiz için tıklayınız.

aile-anayasasi-uzman-pay-senedi-danismani

Aile anayasası öncesi durum tespiti ve hazırlık süreci, şirket sözleşmesinin aile anayasasına uygun şekilde değiştirilmesi, veliaht planlaması, yeni kuşakların eğitimi, aile anayasası kurumlarının işleyişlerinin takibi ve gözetimi konularında Şirketlerimize hizmetler vermekteyiz. 

Aile anayasası hizmetlerimiz için tıklayınız.

Organizasyon şemasının oluşturulması, gerekli komite ve komisyonların oluşturulup işler hale getirilmesi, şirket içi yönergelerin hazırlanması, etik değerlerin belirlenip uygulanması konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Kurumsallaşma hizmetlerimiz için tıklayınız.

kurumsallasma-altas-kurumsal-danismalik
internet-sitesi-altas-kurumsal-danismanlik

İnternet Sitesi Danışmanlığı

Şirketlerin internet sitesi kurma yükümlülükleri, yönlendirilmiş mesaj, bilgi toplumu hizmetleri, internet sitesinde yayınlanması gereken içerik gibi konularda danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. İnternet sitesi hizmetlerimiz için tıklayınız.

sirketler-toplulugu-altas-kurumsal-danismanlik

Şirketler Topluluğu Danışmanlığı

Şirketler topluluğunun tespiti, hakimiyetin saptanması, bildirim ve tescil yükümlülükleri, bağlı ve hakim şirket raporları, sorumluluk, özel denetim gibi konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Şirketler topluluğu hizmetlerimiz için tıklayınız.

sirket-denetimi-altas-kurumsal-danismalik-33

Şirket Tasfiye Danışmanlığı

Şirketin sona ermesi ve tasfiye kararı alınması, tasfiye memurlarının atanması ve görevden alınması, tasfiye işleri, ek tasfiye, tasfiyeden dönme, kolay tasfiye, tasfiye memurlarının sorumluluğu gibi konularda Şirketlerimize yardımcı olmaktayız.

hukuki-sorumluluk-altas-kurumsal-danismanlik

Sorumluluk Danışmanlığı

Şirket ortaklarının, yöneticilerinin, personelinin, kurucularının ve tasfiye memurlarının hukuki sorumlulukları, cezai sorumlulukları, zarar tespiti konularında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Sorumluluk hallerine ilişkin hizmetlerimiz için tıklayınız.

altas-kurumsal-danismanlik-vizyon

Uzman Görüşü ve Mütalaa

Ticari davalarınız için uzman görüşü hazırlanması, bilirkişi raporlarının incelenmesi, şirketlerin münferit taleplerinin incelenip rapora bağlanması konularında danışmanlık yapmaktayız. Uzman görüşü hizmetlerimiz için tıklayınız.

ortakliktan-cikarma-altas-kurumsal-danismanlik

Anonim şirket ve limited şirket ortaklığından çıkma, ortaklıktan çıkarma, ayrılma akçesi hakkı gibi konularda danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

Ortaklıktan çıkma ve çıkarma hizmetlerimiz için tıklayınız.

Belediye şirketlerinin ön denetimi ve revizyon çalışmaları, belediye şirketlerine ilişkin denetim raporları, hukuki ve cezai sorumluluklar, belediye şirketi yöneticilerinin vergisel sorumlulukları, belediye şirketlerinin mali denetimi ve özel denetimi konularında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Belediye şirketleri hizmetlerimiz için tıklayınız

belediye-sirketleri-altas-kurumsal-danismanlik

Halka Arz Danışmanlığı

Şirketin halka arz süreci planının hazırlanması, halka arz öncesi kurumsallaşma çalışmalarının yürütülmesi, şirketin finansal tablolarının TFRS'ye uygun hale getirilmesi, halka arz öncesi bağımsız denetim süreçlerinin yönetimi, şirket esas sözleşmesinin halka açılmaya uygun şekilde tadil edilmesi gibi konularda danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Halka arz hizmetlerimiz için tıklayınız.

halka arz danışmanlığı
Sohbeti Başlat
1
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?