Hisse Senedi Nasıl Basılır?

hisse senedi nasıl basılır

Nama Yazılı Hisse Senedi ve Hamiline Yazılı Pay Senedi Basımının Prosedürleri

Hisse Senedi Nasıl Basılır? Bu yazımızda, konuya dair temel noktaları ele alıyoruz. Bildiğiniz gibi, anonim şirkette iki farklı pay türü bulunur. Bunlar hamiline pay ve nama yazılı paydır. Yani, bir anonim şirketin hisseleri ya hamiline ya da nama yazılı olabilir. Bu iki tür dışında başka bir pay türü mevcut değildir.

  • Hisselerin bu şekilde sınıflandırılması, pay senetlerinin türlerini de belirler. Başka bir deyişle, eğer anonim şirketin hisseleri nama yazılı ise, bunları temsil eden pay senetleri nama yazılı pay senedi olarak adlandırılır. Eğer hisseler hamiline yazılı ise, bu hisseleri temsil eden pay senetleri de hamiline yazılı pay senedi olarak bilinir.
  • Birçok anonim şirkette hisseler ve pay senetleri genellikle tek bir türdedir; çoğunlukla nama yazılıdır. Ancak bazı anonim şirketlerde hem nama yazılı hem de hamiline yazılı pay senetleri bulunabilir; bu tür durumlarda şirket hem nama yazılı hem de hamiline yazılı pay senetleri bastırır.
  • Nama yazılı pay senedine bakıldığında, ortakların adı, soyadı, unvanı ve adresi kolayca tespit edilebilir.
  • Oysa ki hamiline yazılı hisse senetlerinde ortakların adı, soyadı, unvanı veya adres bilgileri bulunmaz. Senet içeriğinden sahibini tespit etmek mümkün değildir. Hamiline yazılı pay senedini elinde bulunduran kişi, senedin sahibi olarak kabul edilir.

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Basım Süreci

  • Anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senedi basım süreci, yönetim kurulu tarafından alınan kararla başlar. Bu kararda, basılacak hamiline yazılı pay senetlerinin adedi, kupürü gibi detaylar yer alır.
  • İkinci aşama ise Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) bildirimde bulunulmasıdır. Yönetim kurulu kararında belirtilen hamiline yazılı pay senetleri ile sahiplerine ait bilgiler, MKK’nın Hamiline Pay Kayıt Sistemine online olarak kaydedilir (HPKS Bildirimi).
  • Üçüncü aşama, yönetim kurulu kararının ticaret sicili müdürlüğüne tescil ve ilan ettirilmesidir. Ticaret Sicili Müdürlüğü, pay senedi basımı için öncelikle MKK bildiriminin yapıldığını kontrol eder ve onaylar.
  • Son aşama ise tescil ve ilan edilen yönetim kurulu kararı çerçevesinde, hamiline yazılı hisse senetlerinin basılmasıdır. Altaş Consulting Company olarak hazırlanan hamiline yazılı pay senedi taslaklarını, şirket yetkililerinin onayına sunarız ve onay aldıktan sonra bastırıp teslim ederiz.

Nama Yazılı Pay Senetlerinin Basım Süreci

  • Anonim şirketlerde nama yazılı pay senedi basımı için yönetim kurulu kararı alınması yeterlidir; MKK bildirimi gibi ek yükümlülükler bulunmamaktadır. Yine de, şirket yöneticileri ve ortaklarının menfaatlerini korumak adına, yönetim kurulu kararında basılacak nama yazılı pay senetlerinin detayları belirtilmelidir.
  • Bu yönetim kurulu kararı Uzman Pay Senedi Danışmanına iletilir ve nama yazılı pay senetleri basım süreci başlatılır. Taslaklar onaylandıktan sonra basım işlemi tamamlanır ve senetler şirket yetkililerine teslim edilir.

Yeri gelmişken, pay senedi basımı sürecinde, “yetkili matbaa” veya “anlaşmalı matbaa” gibi ifadeler kullanarak kamu kurumları ile anlaşma yapılmış izlenimi veren matbaalara dikkat edilmelidir. Bu tür ifadeler genellikle yanıltıcı olup, yasal bir dayanağı olmayabilir.

Altaş Consulting Company olarak, yıllardır etik ilkelerimizden ödün vermeden hizmet verdiğimizi ve bu tür yanıltıcı yöntemlere karşı çıktığımızı belirtmek isteriz.

Hisse senedi nasıl basılır? sorusu hakkında daha detaylı bilgi ve uzman desteği için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ticaret Hukukunda ve pay senetlerinde 25 yılı aşan uzmanlık, bilgi birikimi ve tecrübemizle hizmetinizdeyiz.

Sohbeti Başlat
1
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?