Şirket Denetimi

sirket-denetimi-altas-kurumsal-danismanlik

Şirket Denetimi Hizmetlerimiz

Şirket denetimi hizmetlerimizden öne çıkanlar şunlardır.

Anonim Şirketin Bağımsız Denetimi

Anonim şirketlerin bağımsız denetimi, şirketin finansal durumunu ve işlemlerini objektif bir şekilde değerlendirmek için önemlidir. Bağımsız denetim, şirketin hesaplarının doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilir.

Limited Şirketin Bağımsız Denetimi

Limited şirketlerin bağımsız denetimi, şirketin finansal performansını ve yönetimini değerlendirmek için önemlidir. Bağımsız denetim süreci, şirketin faaliyetlerini, gelirlerini ve giderlerini dikkatlice inceler ve şirketin finansal durumunu belirler.

Bağımsız Denetçinin Seçimi

Bağımsız denetçinin seçimi, genellikle şirketin genel kurulu veya yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilir. Seçilen denetçi, şirketin finansal durumunu objektif bir şekilde değerlendirmek için uygun deneyim ve yetkinliğe sahip olmalıdır.

Bağımsız Denetçinin Azli

Bağımsız denetçinin azli, belirli koşulların gerçekleşmesi durumunda gerçekleşir. Bu koşullar genellikle şirketin ana sözleşmesinde veya ilgili yasal düzenlemelerde belirlenmiştir. Denetçinin azli süreci, genellikle yönetim kurulu veya genel kurul kararıyla gerçekleşir.

Bağımsız Denetim Raporu

Bağımsız denetim raporu, denetçinin şirketin finansal durumu ve işlemleri hakkındaki görüşlerini içeren resmi bir belgedir. Bu rapor, genellikle şirketin mali tablolarının doğruluğunu ve güvenilirliğini doğrulamak için kullanılır.

Bağımsız Denetçi Görüş Yazısı

Bağımsız denetçi görüş yazısı, denetçinin bağımsız denetim süreci sonunda şirketin finansal durumu hakkındaki görüşlerini belirttiği bir belgedir. Bu görüş yazısı, genellikle şirketin mali tablolarıyla birlikte kamuya açıklanır.

Olumlu Görüş Yazısı

Olumlu görüş yazısı, bağımsız denetçinin şirketin finansal durumu hakkında olumlu bir değerlendirme yaptığını belirten bir belgedir. Bu görüş yazısı, şirketin mali tablolarının doğruluğunu ve güvenilirliğini doğrulayan bir kanıt olarak kabul edilir.

Sınırlı Olumlu Görüş Yazısı

Sınırlı olumlu görüş yazısı, bağımsız denetçinin şirketin finansal durumu hakkında bazı kısıtlamalar veya sınırlılıklar belirterek olumlu bir değerlendirme yaptığını belirten bir belgedir. Bu tür bir görüş yazısı, belirli alanlarda belirsizliklerin bulunduğunu belirtir.

Olumsuz Görüş Yazısı

Olumsuz görüş yazısı, bağımsız denetçinin şirketin finansal durumu hakkında olumsuz bir değerlendirme yaptığını belirten bir belgedir. Bu görüş yazısı, şirketin mali tablolarının doğruluğu veya güvenilirliği konusunda ciddi endişeler olduğunu gösterir.

Görüş Vermekten Kaçınma

Bağımsız denetçi, belirli koşullar altında şirketin finansal durumu hakkında görüş vermekten kaçınabilir. Bu durum genellikle belirsizliklerin veya çıkar çatışmalarının bulunduğu durumlarda ortaya çıkar.

Şirket ile Bağımsız Denetçi Arasındaki Görüş Ayrılıklarının Giderilmesi

Şirket ile bağımsız denetçi arasındaki görüş ayrılıkları, genellikle taraflar arasında yapıcı bir diyalog ve müzakere ile çözülebilir. Bu süreçte, tarafların ortak bir anlayışa varması ve sorunların çözümü için uygun adımların atılması önemlidir.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Bağımsız denetçinin sorumluluğu, şirketin finansal durumunu doğru bir şekilde değerlendirmek ve raporlamakla ilgili olduğu kadar, denetim sürecinin adil ve tarafsız bir şekilde yürütülmesini sağlamakla da ilgilidir. Denetçi, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak hareket etmeli ve etik standartlara sadık kalmalıdır.

Bağımsız Denetçinin İbrası

Bağımsız denetçinin ibrası, genellikle şirketin genel kurulu tarafından gerçekleştirilir. Bu süreçte, denetçinin finansal tabloları doğru bir şekilde denetlediği ve raporladığı doğrulanır. İbranın verilmesi, denetçinin görevini başarıyla yerine getirdiğinin kabul edilmesi anlamına gelir.

Bakanlık Denetimi

Bakanlık denetimi, genellikle kamu kurumları veya yetkili merciler tarafından gerçekleştirilen resmi bir denetim sürecidir. Bu denetimler, şirketlerin yasal düzenlemelere uygun bir şekilde faaliyet gösterip göstermediklerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilir.

Denetlenenlerin Yükümlülükleri

Denetlenenlerin yükümlülükleri, bakanlık denetimi sürecinde belirlenmiş kurallara ve yönetmeliklere uymayı içerir. Denetlenenler, denetim sürecine tam bir işbirliği göstermeli ve gerekli belgeleri ve bilgileri sağlamalıdır.

Bakanlık Denetimi Sonucunda Düzenlenen Raporlar

Bakanlık denetimi sonucunda düzenlenen raporlar, denetlenen şirketin yasal düzenlemelere uygun bir şekilde faaliyet gösterip göstermediğini değerlendiren resmi belgelerdir. Bu raporlar genellikle ilgili mercilere sunulur ve şirketin faaliyetlerine ilişkin gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

Özel Denetim İsteme Hakkı

Şirketlerin, belirli koşullar altında özel bir denetim isteme hakkı vardır. Bu durum genellikle şirketin iç yönetiminde veya faaliyetlerinde belirli sorunların ortaya çıkması durumunda gerçekleşir. Özel denetim isteme hakkı, şirketin iç kontrol mekanizmalarını güçlendirmek ve sorunları çözmek için bir fırsat sağlar.

Özel Denetimin Konusu ve Kapsamı

Özel denetimin konusu ve kapsamı, genellikle şirketin yönetim kurulu veya genel kurulu tarafından belirlenir. Bu denetimler, belirli bir konuyu veya sorunu ele almak ve çözmek için gerçekleştirilir. Özel denetim, şirketin iç kontrol mekanizmalarını güçlendirmek ve riskleri azaltmak için önemlidir.

Özel Denetçinin Atanması

Özet denetçinin atanması, genellikle şirketin yönetim kurulu veya genel kurulu tarafından gerçekleştirilir. Bu denetçi, şirketin faaliyetlerini ve finansal durumunu dikkatlice inceleyerek önemli konularda rapor sunar.

Özel Denetçinin Azli

Özel denetçinin azli, belirli koşulların gerçekleşmesi durumunda gerçekleşir. Bu koşullar genellikle şirketin ana sözleşmesinde veya ilgili yasal düzenlemelerde belirlenir. Denetçinin azli süreci, genellikle yönetim kurulu veya genel kurul kararıyla gerçekleşir.

Özel Denetim Raporu

Özel denetim raporu, özel denetim süreci sonunda hazırlanan resmi bir belgedir. Bu rapor, genellikle şirketin yönetimine belirli bir konuda tavsiyelerde bulunur ve gerekli önlemleri almasını sağlar.

Bilanço ve Gelir Tablosunun Denetimi

Bilanço ve gelir tablosunun denetimi, şirketin finansal durumunun ve performansının objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Bu denetimler, genellikle bağımsız denetçiler tarafından gerçekleştirilir ve şirketin mali tablolarının doğruluğunu ve güvenilirliğini belirler.

Şirketin Defter ve Belgelerinin Denetimi

Şirketin defter ve belgelerinin denetimi, şirketin işlemlerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için önemlidir. Bu denetimler, genellikle bağımsız denetçiler tarafından gerçekleştirilir ve şirketin finansal kayıtlarının doğru ve güvenilir olduğunu belirler.

Ön Denetim ve Revizyon

Ön denetim ve revizyon, şirketin finansal durumunu ve işlemlerini değerlendirmek için önemli bir süreçtir. Bu süreçte, şirketin finansal kayıtları dikkatlice incelenir ve gerekli düzeltmeler yapılır.

Denetçinin Hukuki Sorumluluğu

Denetçinin hukuki sorumluluğu, şirketin finansal durumunu ve işlemlerini doğru bir şekilde denetlemesi ve raporlaması ile ilgilidir. Denetçi, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak hareket etmeli ve etik standartlara uygun bir şekilde davranmalıdır.

Denetçinin Cezai Sorumluluğu

Denetçinin cezai sorumluluğu, belirli koşullar altında yasal düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmediği durumlarda ortaya çıkabilir. Bu durumda, denetçi cezai yaptırımlara tabi tutulabilir ve hukuki sorumluluğuyla karşı karşıya kalabilir.


Şirket denetimi hizmetlerimiz, şirketinizin türüne, yapısına ve talebinize göre planlanır. Her şirketin kendine özgü denetim ihtiyaçları ve prosedürleri bulunabilir, bu nedenle uzman danışmanlık almak ve yasal düzenlemelere dikkat etmek önemlidir.

Sohbeti Başlat
1
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?