Ticari Belgelerde Bulunacak Bilgiler

ticari belgelerde bulunacak bilgiler

Türk Ticaret Kanunu’na Göre Ticari Belgelerde Gösterilmesi Zorunlu Olan Bilgiler

Ticari belgelerde bulunacak bilgilerin başında, ticaret unvanı gelmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 39. maddesine göre; gerçek veya tüzel kişi olup olmadıklarına bakılmaksızın, her bir tacir;

 • Ticarî işletmesine ilişkin işlemlerinin ticaret unvanı ile yapmak, işletmesi ile ilgili senetleri ve diğer belgeleri ticaret unvan altında imzalamak,
 • Ticaret siciline tescil ettirdiği ticaret unvanını, ticari işletmesinin görülebilen bir yerine okunaklı bir şekilde yazmak,

zorundadır.

Eğer tacir, bağımsız denetime tabi değil ise, işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde (fatura, perakende satış vesikaları- perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletleri-, müstahsil makbuzu, gider pusulası, ücret bordroları, sevk irsaliyesi, bankalarda dekontlar, tahsilat veya tediye makbuzları, vs);

 1. Ticaret unvanını,
 2. Ticaret sicil numarasını ,
 3. İşletme merkezinin adresini

tam ve eksiksiz bir şekilde yazmak zorundadır.

Yok eğer tacir, bağımsız denetime tabi ise, işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde;

 1. Ticaret unvanını,
 2. Ticaret sicili numarasını,
 3. İşletme merkezinin merkezini,
 4. Şirketinin internet sitesi adresini

tam ve eksiksiz bir şekilde göstermek  zorundadır.

İnternet Sitesinde Gösterilmesi Gereken Bilgiler

Eğer tacir bağımsız denetime tabi ise, internet sitesi kurma zorunluluğu kapsamına da girmiş olur. Bu durumda, ticari belgelerinin yanı sıra şirketin internet sitesinde;

 1. Ticaret unvanını,
 2. Ticaret sicili numarasını,
 3. İşletmesinin merkez adresini,
 4. Şirketin internet sitesi adresini
 5. Anonim şirket ise, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını,
 6. Limited şirket ise müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını;
 7. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ise yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını

yayımlaması gerekir.

Asgari Bilgileri Göstermemenin Cezası

Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde sicil numarasının, ticaret unvanının, işletmesinin merkezinin, tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise sayılanlara ek olarak tescil edilen internet sitesinin adresinin gösterilmemesi halinde, 2024 yılı için 24.607 Türk Lirası idari para cezası (İPC) uygulanır. Tekerrür ve içtima halinde bu ceza üç katına çıkar.

Ticari belgelerde bulunacak bilgiler hakkında detaylı bilgi ve danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sohbeti Başlat
1
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?