Sorumluluk Danışmanlığı

hukuki-sorumluluk-altas-kurumsal-danismanlik

Sorumluluk Halleri : Hukuki Sorumluluk ve Cezai Sorumluluk

Ticaret şirketlerinde hukuki ve cezai sorumluluk halleri ile ilgili hizmetlerimizden bazıları şunlardır.

Hukuki Sorumluluk

Kurucuların, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yöneticilerin ve Tasfiye Memurlarının Genel Hukukî Sorumluluğu

Doğrudan zarar ve dolaylı zarar

Denetçinin ve özel denetçinin sorumluluğu

Sorumluluğu ortadan kaldıran haller

Hukuki sorumluluğun şartları

Sorumluluğu ortadan kaldıran haller

Yetki devri halinde sorumluluk

Özel Hukuki Sorumluluk Halleri

 • Kanuna aykırı belge ve beyanlarda sorumluluk
 • Sermaye hakkında yanlış beyanlarda sorumluluk
 • Ayın ve işletmelere değer biçilmesinde sorumluluk

Sorumluluk davası için genel kurul onayı

Farklılaştırılmış teselsül

Cezai Sorumluluk Halleri

 1. Ticari defterlerin tutulmamasına ve saklanmamasına ilişkin cezaî sorumluluk
 2. Ticarî belgelerin saklanmamasına ilişkin cezaî sorumluluk
 3. Ticarî defterlerin tasdikine ilişkin cezaî sorumluluk
 4. Defter tutma kurallarına uyulmamasına ilişkin cezaî sorumluluk
 5. Hileli envanter çıkarılmasına ilişkin cezaî sorumluluk
 6. Görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgelere ilişkin cezaî sorumluluk
 7. Denetim elemanlarına bilgi ve belge verilmemesine ilişkin cezaî sorumluluk
 8. Türkiye Muhasebe Standartlarına uyulmamasına ilişkin cezai sorumluluk
 9. Bağlı ve hâkim şirketlerin raporlarına ilişkin cezaî sorumluluk
 10. Şirkete borçlanılmasına ilişkin cezaî sorumluluk
 11. Şirket sırlarını ifşaya ilişkin cezaî sorumluluk
 12. Belgelere ve beyanlara ilişkin cezaî sorumluluk
 13. Sermaye hakkındaki yanlış beyanlara ve onaylara ilişkin cezaî sorumluluk
 14. Ayni sermayeye ve devralınacak işletmeye değer biçilmesine ilişkin cezaî sorumluluk
 15. Halktan para toplanılmasına ilişkin cezaî sorumluluk
 16. Şirketin internet sitesine ilişkin cezaî sorumluluk
 17. Hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin bildirimine ilişkin cezaî sorumluluk
 18. Hamiline yazılı pay senetlerinin devrinin bildirimine ilişkin cezaî sorumluluk
 

Hukuki ve cezai sorumluluk halleri ile ilgili hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi edinmek ve talepte bulunmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sohbeti Başlat
1
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?