Belediye Genel Kurul Temsilcisi Seçme Yetkisi

belediye şirketlerinde genel kurul temsilcisini seçme yetkisi

Konuya İlişkin İdari Düzenlemeler ve Ticaret Bakanlığı Genelgesi

Belediye  Genel Kurul Temsilcisi Seçme Yetkisi ve yine tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin /müdürünün gerçek kişi temsilcisini seçme yetkisi kime aittir : Belediye Başkanına mı, yoksa Belediye Meclisine mi?

Belediyenin aynı zamanda tüzel kişi yönetim kurulu üyesi veya müdürü olduğu belediye şirketlerinde,

  1. Yönetim kurulu veya müdürler kurulunda belediye tüzel kişiliğini temsil etmek üzere yetkilendirilen gerçek kişilerin değiştirilmesine yönelik tescil taleplerinde
  2. Ve yine pay sahibi belediyeyi temsilen şirketlerin genel kuruluna katılacak temsilcilerin belirlenmesinde, belediyedeki hangi organın kararının aranması gerektiği hususunda, 2019 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nden görüş sorulmuş,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 14/05/2019 tarih ve 14399437-622.02-E.103708 sayılı görüş yazısında ise, görüş talebinde belirtilen hususlarda karar verme yetkisinin belediye meclisinde olduğunu bildirilmiş,

Bu görüş üzerine tesis edilen Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 15/05/2019 tarihli Genelgesi’nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda hareket edilmesi gerektiği Ticaret Sicili Müdürlüklerine bildirilmiştir.

Ticaret Sicili Müdürlükleri de, anılan genelgeye istinaden, belediye şirketlerinin genel kurul kararlarının ve yönetim kurulu üyelerinin seçiminin tescilinde, belediye meclisi kararı aramakta, belediye başkanı tarafından yapılan  temsilci görevlendirmelerini red etmektedir.

Belediye Genel Kurul Temsilcisi Seçme Yetkisi ve yine tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin /müdürünün gerçek kişi temsilcisini seçme yetkisi ile ilgili detaylı bilgi ve uzman desteği talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sohbeti Başlat
1
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?