Limited Şirketlerde Pay Devri

Limited Şirketlerde Pay Devri

Limited Şirketlerde Hisse Senedi Bilgisi ve Pay Devir Süreci:

Limited Şirketlerde Pay Devri – İşletme sahiplerine sınırlı sorumluluk sağlayan ve küçük ile orta ölçekli işletmeler için popüler bir şirket türüdür. Bize Ulaşın!

Hisse Senedi Nedir?

Hisse senedi, bir şirketin sermaye yapısının bir parçasını temsil eden ve sahibine şirketin kazancından pay alma hakkı tanıyan bir finansal enstrümandır. Hisse senetleri, şirketin ortaklarına mülkiyet hakkı sağlar ve genellikle iki ana türde bulunur: adi hisse senetleri ve imtiyazlı hisse senetleri.

 • Adi Hisse Senetleri: Adi hisse senetleri sahiplerine oy hakkı ve kâr payı alma hakkı verir. Şirketin genel kurullarında alınan kararlarda oy kullanma yetkisi tanır.
 • İmtiyazlı Hisse Senetleri: İmtiyazlı hisse senetleri sahiplerine genellikle sabit bir kâr payı ve öncelikli kâr payı alma hakkı tanır. Ancak, bu senetler genellikle oy hakkı içermez.

Hisse senetleri, şirketin performansına bağlı olarak değer kazanabilir veya kaybedebilir. Hisse senedi sahipleri, şirketin kârından pay alırken, aynı zamanda şirketin risklerine de ortak olur.

Limited Şirketlerde Hisse Devri Süreci

Hisse devri süreci, şirketin ana sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak gerçekleştirilir. Hisse devri, ortaklar arasında mülkiyetin değişmesini ifade eder ve belirli prosedürler izlenerek yapılır.

 1. Ana Sözleşmenin İncelenmesi: Hisse devri sürecine başlamadan önce, şirketin ana sözleşmesinin hisse devri ile ilgili hükümleri dikkatlice incelenmelidir. Ana sözleşme, hisse devri için gerekli şartları ve onay süreçlerini belirler.

 2. Ortakların Onayı: Hisse devri, genellikle diğer ortakların onayını gerektirir. Bu onay, şirketin genel kurulunda veya ortaklar kurulu toplantısında alınır. Ortaklar, hisse devri talebini değerlendirdikten sonra onay veya red kararı verebilirler.

 3. Noter Tasdiki: Hisse devri, noter huzurunda gerçekleştirilen bir devir sözleşmesi ile resmiyet kazanır. Devir sözleşmesi, hisse devrinin tüm detaylarını içerir ve noter tarafından tasdik edilir.

 4. Ticaret Siciline Tescil: Hisse devri işlemi, noter tasdiki sonrasında ticaret siciline tescil edilmelidir. Bu tescil, devrin resmi olarak tanınması ve şirket kayıtlarına işlenmesi anlamına gelir.

 5. Şirket Kayıtlarının Güncellenmesi: Hisse devri işlemi tamamlandıktan sonra, şirketin pay defteri ve diğer resmi kayıtları güncellenir. Yeni ortaklar ve hisse dağılımı, şirketin resmi belgelerine yansıtılır.

Hisse Devrinde Vergisel Yükümlülükler

Hisse devrinden doğan kazanç, gelir vergisine tabi olabilir. Ayrıca, devredilen hisselerin değeri üzerinden damga vergisi ödenmesi gerekebilir. Bu nedenle, hisse devri sürecinde vergisel yükümlülüklerin dikkate alınması önemlidir.

Hisse Devrinin Avantajları

Bu avantajlar, şirketin büyüme ve gelişme sürecinde önemli rol oynar.

 • Sermaye Artışı: Hisse devri, yeni ortakların şirkete katılımını sağlar ve sermaye artışına katkıda bulunur. Yeni sermaye, şirketin finansal gücünü artırır ve büyüme fırsatlarını değerlendirir.
 • Ortaklık Yapısının Değişimi: Hisse devri, şirketin ortaklık yapısının değişmesine olanak tanır. Bu değişim, şirketin stratejik hedeflerine ulaşması için yeni ortakların katılımını ve mevcut ortakların hisselerini devretmesini sağlar.
 • Likidite Sağlama: Hisse devri, mevcut ortaklara likidite sağlar. Ortaklar, hisselerini satarak nakit elde edebilir ve finansal ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Hisse Devrinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Hisse devri sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır:

 • Yasal Uyum: Hisse devri işlemlerinin yasalara uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunu ve şirketin ana sözleşmesine uygun hareket edilmelidir.
 • Değerleme: Hisse devri öncesinde hisselerin doğru bir şekilde değerlenmesi önemlidir. Bu değerleme, hisse devri işleminin adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Vergisel Durum: Hisse devri işlemlerinde vergisel yükümlülüklerin dikkate alınması gerekmektedir. Vergi danışmanlığı alınarak, hisse devrinden doğan vergisel sorumluluklar doğru bir şekilde yerine getirilmelidir.

Bizimle İletişime Geçin!

Limited Şirketlerde Pay Devri Şirketin büyüme ve gelişme sürecinde önemli bir rol oynar. Hisse devri işlemlerinin doğru ve yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi, şirketin mali yapısını güçlendirir ve ortaklar arasında adil bir mülkiyet dağılımı sağlar. Bu nedenle, hisse devri sürecinde uzman danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak, sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına katkıda bulunur.

Hisse devri işlemlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi ve profesyonel danışmanlık hizmetlerinden yararlanılması, sürecin başarıyla tamamlanmasına yardımcı olacaktır. Daha fazla bilgi ve destek için bizimle iletişime geçin

Sohbeti Başlat
1
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?