Altaş Consulting Company

 

Şirketler Hukuku - Ticaret Hukuku - Kurumsallaşma  - 25 Yıllık Bilgi Birikimi ve Tecrübe

 

Altaş Consulting Company

Şirketiniz için uzman, profesyonel ve özel çözümler üretiyoruz.

Makaleler

Ortak Limited Şirketten Nasıl Çıkar veya Çıkarılır?

Ortak Limited Şirketten Nasıl Çıkar veya Çıkarılır? Soner ALTAŞ Mali Çözüm Dergisi, Sayı:121   6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nda olduğu üzere 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda da limited şirket ortaklığından çıkmaya ve çıkarılmaya ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Bu düzenlemeler, menfaat¬ler dengesi açısından bakıldığında, hem duyduğu huzursuzluk nedeniyle şirketten ayrılmak isteyen ortağa hem de […]

Anonim Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Zorunluluğu

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE TABİ ANONİM ŞİRKETLER SÖZLEŞMELİ AVUKAT BULUNDURMAK ZORUNDADIR? Soner ALTAŞ Mali Çözüm Dergisi, Kasım-Aralık 2015 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, sermayesi belirli bir sınırı aşan anonim şirketleri sözleşmeli avukat bulundurmakla yükümlü tutmuştur.

Kuruluşu Ve Esas Sözleşme Değişiklikleri Bakanlık İznine Tabi Şirketler

KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ BAKANLIK İZNİNE TABİ ŞİRKETLERE DAİR DEĞERLENDİRMELER VE ÖNERİLER Soner ALTAŞ Mali Çözüm Dergisi, Mayıs-Haziran 2015 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nda olduğu üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda da anonim şirketlerin herhangi bir makamın iznine tabi olmaksızın kurulmaları ve esas sözleşmelerinde değişikliğe gitmeleri genel kural olarak benimsemiştir.

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliğini Sona Erdiren Haller

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİ SONA ERDİREN HALLER Soner ALTAŞ Mali Çözüm Dergisi, Mart-Nisan 2015   Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Şirketin yönetimi ve temsili, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine […]

Başa dön